Otwarcie Jedwabnego Szlaku Online 2016

Otwarcie Jedwabnego Szlaku Online 2016

Otwarcie Jedwabnego Szlaku Online 2016

20 czerwca 2016 r. w hotelu Mariott w Warszawie podczas Forum Współpracy Chińsko-Polskiej nastąpiło uroczyste otwarcie Jedwabnego Szlaku Online 2016. Forum otrzymało patronat China National Development and Reform Commission oraz polskiego Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.

Internetowy Jedwabny Szlak stanowi klucz do interaktywnej wymiany informacji, pozwalających pogłębić międzynarodową współpracę online i wspierających globalną logistykę. Zachęca do dzielenia się informacjami i współpracy w ramach technologii informacyjnej, poprawia usługi e-commerce i komunikację międzykulturową pomiędzy krajami i regionami należącymi do inicjatywy „One road, one belt”.

Forum organizowane jest przez Grupę OSELL, lidera w branży kompleksowych rozwiązań dla transgranicznych usług B2B z zakresu e-commerce.

Oba kraje podpisały porozumienie o przyszłej współpracy. Wydarzenie to będzie miało na celu promocję komunikacji i współpracy w obszarach Smart City, telemedycyny, edukacji on-line oraz „Internet plus”, współpracy w obszarach związanych z technologią informacyjną i komunikacyjną, jak również będzie wspierać budowę obszarów eksperymentalnych współpracy gospodarczej w ramach chińsko-polskiego Szlaku Jedwabnego Online.

– OSell to ważna platforma łącząca międzynarodowe małe i średnie przedsiębiorstwa z chińskimi zasobami wytwórczymi, a big data jest istotnym elementem mającym za zadanie rozwiązać problem nadmiernej podaży – powiedział Premier Li Keqiang.

Oconnect będący partnerem grupy OSELL to platforma e-commerce, która upraszcza cały proces zakupowy. Obecnie, dzięki lokalizacji magazynów w pobliżu potencjalnych kupców, jak również aplikacji mobilnej, prowadzenie działalności jest dużo prostsze.

OSell APP to aplikacja do przesyłania szybkich wiadomości dla firm na całym świecie, która jest pomocna przy barierach kulturowych, językowych oraz związanych ze strefami czasowymi; OConnect daje chińskim firmom możliwość komunikacji „twarzą w twarz” ze sprzedawcami na całym świecie, wystawia próbki produktów w showroomach i magazynach przez 365 dni w roku na całym świecie.

– Nie tylko sprowadzimy chińskie produkty o wysokiej jakości do Polski, ale również zbudujemy park przemysłowy w Chinach, aby sprowadzić tam polskie produkty – powiedział Kevin Fenn, założyciel i prezes Osell oraz OConnect.

źródło: Osell / Centrum Prasowe PAP