Oświadczenie MKiDN ws. Kongresu Kultury

MKiDN

MKiDNMKiDN informuje: Sobotnie „Fakty” TVN (08.10) podały, że wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego mimo zaproszenia nie przybył na trwający w Warszawie Kongres Kultury. Także inne media sugerowały, że minister kultury nie przyjął zaproszenia do uczestnictwa w Kongresie. Są to informacje nieprawdziwe, w tygodniu poprzedzającym Kongres prof. Piotr Gliński skierował do jego organizatorów pismo, w którym zwrócił się o wspólne sformułowanie warunków swojego uczestnictwa w tej inicjatywie. Do dziś minister kultury nie otrzymał na to pismo odpowiedzi.

Poniżej treść pisma prof. Piotra Glińskiego skierowanego do organizatorów Kongresu Kultury

Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do udziału w organizowanym przez Państwa Kongresie Kultury. Podzielam zawarte w nim przekonanie o „konieczności wspólnego dialogu” w zakresie kultury.

Jednakowoż nie jest dla mnie oczywistym, jak Państwo widzą moją rolę w tym wydarzeniu. W liście z 9 września br. piszą Państwo bardzo ogólnie o idei Kongresu i o procedurze jego organizacji. Oczekują Państwo ode mnie publicznego poparcia i upowszechnienia projektu. Potrafię zadośćuczynić tej prośbie tylko o tyle, o ile znany mi będzie szczegółowy program Kongresu wraz z tematami grup roboczych, byłbym zatem wdzięczny za przesłanie takich materiałów. Zaproszenie do uczestnictwa w debacie kongresowej mogę rozważyć wówczas, gdy sformułują Państwo konkretne propozycje odnośnie do mojego udziału w obradach. Osobiście sądzę, iż optymalnym wariantem byłoby moje, relatywnie krótkie wystąpienie poświęcone celom polityki państwa w dziedzinie kultury i/lub udział w ogólnej dyskusji nad sprawami kultury, najlepiej bezpośrednio po mojej prezentacji.

Niezależnie od naszych wspólnych, ostatecznych uzgodnień w tym względzie pragnę zapewnić, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z uwagą pochyli się nad treścią wniosków i postulatów artykułowanych w trakcie obrad Kongresu. Sądzę, że konkluzje debaty kongresowej mogą być dla nas cenną wskazówką w procesie kształtowania polityki ministerialnej.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński

źródło: MKiDN/Centrum Prasowe PAP