Opinie inwestorów zagranicznych o PAIiIZ

Dobra orientacja rynkowa, kompetentni pracownicy i profesjonalizm kontra niska decyzyjność
i niejasna struktura organizacyjna – to główne wnioski z badania TNS Pentor przeprowadzonego wśród inwestorów zagranicznych obsługiwanych przez PAIiIZ.

TNS Pentor, na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych pod koniec 2011 r. przeprowadził badanie „Satysfakcja inwestorów z usług świadczonych przez PAIiIZ”. W ankiecie wzięły udział osoby reprezentujące firmy oraz instytucje współpracujące w ciągu ostatniego roku z Agencją. Respondenci wypowiadali się na temat funkcjonowania PAIiIZ oraz czynników, które zadecydowały o wyborze Polski jako lokalizacji pod inwestycję.

Przedsiębiorcy doceniają Polskę jako kraj wykształconych i wykwalifikowanych pracowników, w którym koszty pracy są konkurencyjne w stosunku do innych krajów. Jako zalety wymieniają również korzystne położenie geograficzne Polski, zachęty inwestycyjne oraz stabilną sytuację gospodarczo-polityczną.

W 2011 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosła liczna inwestorów zadowolonych ze współpracy z PAIiIZ – z 71% w 2010 r. do 79% w br. 76% badanych uważa Agencję za profesjonalnego partnera biznesowego, a 90% respondentów poleciłoby usługi PAIiIZ innym inwestorom. Niemal wszyscy badani (97%) uznali, że pracownicy Agencji udzielają zrozumiałych, adekwatnych do pytania i przygotowanych profesjonalnie odpowiedzi. Według badanych PAIiIZ spełnia rolę partnera wspierającego i zachęcającego potencjalnych inwestorów zagranicznych, a także jest dla nich źródłem cennych informacji nt. inwestycji w Polsce. Inwestorzy najbardziej cenią PAIiIZ za dobrą orientację rynkową, szeroką wiedzę na temat lokalnego rynku, a za największy kapitał Agencji uważają wysoki poziom kompetencji, kreatywność i zaangażowanie pracowników. Wśród innych cennych atutów PAIiIZ, inwestorzy wymienili efektywność działania, umocowanie w strukturach rządowych, pomoc w kontakcie z lokalnymi władzami, wysoką jakość dostarczanych danych, doświadczenie i wiarygodność Agencji oraz chęć współpracy i doradztwa.

Pomimo zauważalnego wzrostu zadowolenia z usług PAIiIZ w dalszym ciągu pojawiały się pojedyncze zastrzeżenia. Inwestorzy wskazywali, że informacje o zachętach są niekompletne, dane nie są aktualizowane na bieżąco, są zbyt mało szczegółowe i nie są porównywalne w kontekście różnych regionów Polski. Zarówno w ubiegłorocznej, jak i tegorocznej edycji badania, w wywiadach indywidualnych słabą stroną agencji okazały się trudności w kontakcie. Powodami tych trudności jest: zbyt skomplikowana i niejasna struktura (10%), brak zindywidualizowanego podejścia do inwestora (brak konkretnego „opiekuna” inwestycji), zbyt częste zmiany osoby kontaktowej, niejasny podział kompetencji.

Pomimo, że PAIiIZ jest agendą państwową, jej działania są, w przeciwieństwie do urzędów, bardzo sprawne i efektywne. Część inwestorów postrzega jednak PAIiIZ, jako instytucję niemającą wystarczającego wpływu na władze państwowe oraz władze lokalne. Inwestorzy oczekiwaliby, aby agencja miała większe możliwości kompetencyjne w stosunku do administracji oraz miała wpływ na procedury dotyczące inwestowania. Jej zbyt niskie umocowanie w administracji państwowej, powoduje, że jej działania sprowadzają się jedynie do roli informacyjno-wspierającej.

Wyniki uzyskane w tegorocznym badaniu świadczą o wysokim poziomie satysfakcji inwestorów ze współpracy z PAIiIZ. W porównaniu do ubiegłego roku, współpraca oceniana jest lepiej w obszarze indywidualnego kontaktu oraz przygotowania merytorycznego Agencji. (PAIiIZ)

źródło: www.paiz.gov.pl