Ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi i mutagenami. Zmiany w Kodeksie pracy

Pracownicy
Pracownicy
Fot. Pixabay

Projekt zmian w Kodeksie pracy, który rząd przyjął podczas wtorkowego posiedzenia, ma na celu wdrożenie dyrektywy UE dotyczącej ochrony pracowników przed substancjami rakotwórczymi, mutagenami oraz substancjami reprotoksycznymi.

Dyrektywa ta poszerza listę substancji szkodliwych o te, które mogą być szkodliwe dla płodności i funkcji seksualnych.

Nowelizacja Kodeksu pracy koncentruje się głównie na zmianie artykułu 222, który dotyczy ochrony przed substancjami rakotwórczymi i mutagenami. Zmiany umożliwiają rozszerzenie katalogu substancji oraz umożliwiają Ministrowi Zdrowia wydanie rozporządzenia dotyczącego substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

W projekcie wymieniono konkretne substancje, takie jak toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego oraz metale, które są obecne głównie w produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, budownictwie oraz placówkach ochrony zdrowia, salonach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych.

Substancje reprotoksyczne mogą negatywnie wpływać na funkcje seksualne, płodność dorosłych oraz rozwój potomstwa. Dlatego nowelizacja ma na celu zwiększenie ochrony zdrowia pracowników i ich potomstwa poprzez uwzględnienie tych substancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *