O współpracy „Wyszehradu” z Chinami

O współpracy "Wyszehradu" z Chinami w Łodzi

O współpracy "Wyszehradu" z Chinami w Łodzi

Prawie 150 osób przysłuchiwało się dyskusjom podczas konferencji „Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami”. Odbyła się ona 15 listopada w Łodzi w ramach IX Europejskiego Forum Gospodarczego. Organizatorem obu wydarzeń było Województwo Łódzkie.

Pierwszy panel dyskusyjny, poświęcony wzajemnej współpracy regionów: Polski, Słowacji, Czech i Węgier, zgromadził przedstawicieli władz centralnych i samorządów tych krajów. Prelegenci przedstawiając swoje doświadczenia dotyczące wspólnych przedsięwzięć z partnerami wyszehradzkimi zgodzili się, że kooperacja gospodarcza w ramach V4 jest trudna, bo zasadniczo kraje Grupy stanowią dla siebie konkurencję. Mają jednak wiele wspólnych interesów, powinny nauczyć się wspólnie promować na zewnątrz, stawiając na rozwój innowacji w regionie, a także – co podkreślali wszyscy uczestnicy dyskusji – turystykę. Środków na współpracę warto szukać m.in. w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim, który finansuje działania o różnorakim charakterze, np. takie jak łódzka konferencja.

Panel „Obecne trendy i perspektywy współpracy Chin i V4” prezentował wymiar handlowy i inwestycyjny relacji regionów wyszehradzkich z „Państwem Środka”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości eksportu środkowoeuropejskich towarów do Chin – tu podkreślano ogromny potencjał naszego przemysłu spożywczego. Dużo miejsca poświęcono także znaczeniu infrastruktury transportowej, łączącej nasze kraje z Azją, między innymi bezpośrednim połączeniom kolejowym, dzięki którym dynamicznie rozwija się wymiana handlowa między Łódzkiem a Chinami. Moderator panelu, dr Tamas Matura podkreślał, że Chińczycy coraz wyraźniej dostrzegają znaczenie Polski, Słowacji, Czech i Węgier w preferowanym przez nich formacie „16+1”. Gratulował także organizatorom pomysłu, by przyjrzeć się regionalnemu wymiarowi wzajemnej współpracy – jego zdaniem takie podejście do tematu jest niszowe i zasługuje na większą uwagę.

Szerzej tematykę wyszehradzką podczas innych sesji IX Europejskiego Forum Gospodarczego prezentowali: wiceminister spraw zagranicznych Czech Jaroslav Ludva, wicedyrektor Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Radosław Pyffel i konsul honorowy RP w Segedynie, dr Karol Biernacki.

źródło: UM Województwa Łódzkiego / Centrum Prasowe PAP


Silk Road Poland