Nowa Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców

Agnieszka Majewska nowym Rzecznikiem MŚP
Agnieszka Majewska nowym Rzecznikiem MŚP
Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Z dniem 23 czerwca br. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał na stanowisko Rzeczniczki Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszkę Majewską, dotychczasową Pełnomocniczkę Terenową Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Rzecznik MŚP to niezależny organ stojący na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, reprezentujący ich w sporach z administracją państwową i opiniujący projekty aktów prawnych dotyczących spraw gospodarczych. W ubiegłym tygodniu upłynęła kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Abramowicza. Nową Rzeczniczkę w zgodzie z ustawą powołał Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Rozwoju i Technologii po zaopiniowaniu kandydatury przez organizacje pracodawców. Kadencja Rzecznika trwa 6 lat.

Powołana na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 25 czerwca 2024 r. Ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała stopień magistra administracji, oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim, gdzie uzyskała stopień magistra prawa. W 2010 r. zdała egzamin sędziowski oraz uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku.

Jest radcą prawnym z dwudziestoletnim stażem w stosowaniu prawa administracyjnego i gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w Sądzie Rejonowym w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito oraz Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia z postępowania administracyjnego. Ekspertka z zakresu prawa administracyjnego, autorka licznych wystąpień podczas konferencji naukowych i popularno-naukowych.

W latach 2019-2024 pełniła funkcję Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku, prowadząc bliski dialog i współpracę z organizacjami pracodawców i otoczenia biznesu. Z sukcesem prowadziła liczne interwencje w obronie praw przedsiębiorców.

Członkini Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Wiceprzewodnicząca Gdańskiej Rady Przedsiębiorczości, a także ekspertka w Pomorskim Zespole ds. Kobiet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *