NOBEL dla Adonisa?

Pod koniec października 2015 r. nakładem Wydawnictwa ANAGRAM ukaże się pierwsze polskie wydanie poezji Adonisa (Ali Ahmad Sa’id), uznawanego za najwybitniejszego żyjącego poetę arabskiego.

 

Zamieszczone w miniaturze (seria: „Poeci Świata”), pod tytułem „Witając wiatr i drzewa”, poematy są wyborem tłumaczy Michała Grabowskiego i Katy Keresztély, dokonanym przy pełnej akceptacji Poety.

 

Podczas paryskiego spotkania z wydawcą i tłumaczami Adonis nie tylko z nostalgią wspominał Kraków i Festiwal Miłosza, którego był gościem w 2011 r., ale również zaakcentował chęć powrotu do Polski i kontaktu z polskimi czytelnikami.

 

Urodzony w 1930 r. w Syrii, wyemigrował na początku lat 60. do Bejrutu, przyjmując obywatelstwo libańskie. Obecnie mieszka w Paryżu.

 

Ponieważ jednym z najważniejszych motywów w jego twórczości jest odrodzenie, przybrał pseudonim za greckim bożkiem – Adonisem – symbolem cyklicznego odnowienia. Poeta dąży do odrodzenia współczesnej poezji arabskiej, odwołując się do czystej i nowoczesnej formy przejętej od poetów europejskich oraz do całego bogactwa kulturowego i symboliki bliskowschodniej. Nie odcina się od dziedzictwa swojej kultury, a treść jego poezji jest głęboko humanistyczna.