Śniadanie z PARP

Z licznym udziałem przedsiębiorców, odbyło się 14 listopada kolejne spotkanie z cyklu wydarzeń organizowanych przez Warszawską Izbę Gospodarczą „ Śniadanie z Ekspertem”, pt. „Wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” Z prelegentem: Bożeną Lublińską-Kasprzak, Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

 

 

 

Dobiega końca okres programowania 2007-2013. Dla jednych to czas podsumowań, dla innych najwyższy czas na zadanie pytania – co dalej? Podczas spotkania Pani Prezes przedstawi programy pomocowe i rozwojowe, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy w najbliższych latach.


Prelegent: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pani Bożena Lublińska-Kasprzak jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu wykorzystania funduszy europejskich. Otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku 2011. Z PARP związana od kwietnia 2008 kiedy to została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa PARP. W marcu 2009 r. została powołana na  stanowisko Prezesa Agencji.