Śniadanie informacyjne Warszawskiej Izby Gospodarczej z panem Leszkiem Grabarczykiem

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu wydarzeń organizowanych przez Warszawską Izbę Gospodarczą  „ Śniadanie z Ekspertem”.

 


Śniadanie informacyjne Warszawskiej Izby Gospodarczej z panem Leszkiem Grabarczykiem,

 

 

Temat spotkania: „Oferta Narodowego Centrum Badan i Rozwoju dla biznesu”
Śniadanie odbędzie się w Warszawie, w środę, 23 kwietnia 2014 r., o godzinie 8,00 w restauracji Avangarda  (ul. Czackiego 3/5).

 

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju jest agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwsza jednostka tego typu, a w chwili obecnej jest jednym z największych centrów innowacyjności w Polsce. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Podczas spotkania chcielibyśmy przybliżyć przedsiębiorcom metropolii warszawskiej możliwości rozwoju potencjału innowacyjnego we współpracy z NCBR.

Prelegent: Leszek Grabarczyk
Od 2011 kieruje agencją rządową wpierającą sektor B&R w Polsce o budżecie 5,5 mld zł rocznie. Odpowiada za opracowywanie i implementację programów wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych. W 2014 roku NCBR uruchomiło rodzinę programów BRIdge – pierwszy w Polsce system finansowania nowych technologii za pomocą wsparcia publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu funduszy private equity z największymi podmiatamy tego typu na świecie. Dzięki działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B&R w 2012 w Polsce osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł i były o prawie 23% wyższe niż rok wcześniej.

 

 

 

 

 

Data: Środa, 23.04.2014

Miejsce: Restauracja Avangarda ( Dom Technika NOT), ul. Czackiego 3/5, Warszawa
Godzina: 8:00
Organizator: Warszawska Izba Gospodarcza

Program spotkania:
8:00 Rejestracja uczestników, networking i śniadanie
8:30 Powitanie gości – Ryszard Marcińczak, Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej
8:40 – 9:20 – Prezentacja: „Oferta Narodowego Centrum Badan i Rozwoju dla biznesu”
9:20 – 10:00 – Sesja pytań i odpowiedzi
10:00 – Zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:
Członkowie WIG: 50 PLN
Firmy niezrzeszone: 100 PLN
Zgłoszenia zawierające poniższe dane prosimy wysyłać na adres sekretariat@wig.waw.pl do 18 kwietnia.
Liczba miejsc ograniczona.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
Dane do faktury:
e-mail:
Telefon kontaktowy:

Serdecznie zapraszamy!