NATO odmawia uznania legalności aneksji Krymu

Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy i Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO na wspólnej konferencji prasowej, podczas szczytu NATO w Warszawie.
Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy i Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO na wspólnej konferencji prasowej, podczas szczytu NATO w Warszawie.
Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy i Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO na wspólnej konferencji prasowej, podczas szczytu NATO w Warszawie.

W drugim dniu szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, prezydent Ukrainy i sekretarz generalny NATO wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, potwierdził, że Sojusz wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy: – Odmawiamy uznania legalności aneksji Krymu przez Rosję. Potępiamy działania Rosji, zmierzające do destabilizacji wschodniej Ukrainy (…) Wzywamy Rosję do wstrzymania politycznego, militarnego i finansowego wsparcia, udzielanego separatystom. Obie strony muszą w pełni wypełnić zobowiązania zawarte w porozumieniach mińskich. Następnie powinny przystąpić do pracy nad rozwiązaniem konfliktu na drodze dyplomatycznej.

Jens Stoltenberg: – Mimo ciągnącego się konfliktu, Ukraina wprowadziła istotne reformy i podjęła działania skierowane przeciw korupcji. Dalsza realizacja tych reform ma znaczenie podstawowe. NATO służy doradztwem i wsparciem w realizacji określonych celów szczegółowych, tak, aby funkcjonowanie ukraińskich instytucji, odpowiedzialnych za obronność, było bardziej skuteczne, wydajne i odpowiedzialne.

Jens Stoltenberg wymienił obszary objęte pakietem pomocy NATO dla Ukrainy, który został zatwierdzony.

Są to:

  • obrona cywilna,
  • logistyka,
  • rehabilitacja rannych żołnierzy.

Petro Poroszenko poinformował o przyznaniu Ukrainie statusu uprzywilejowanego partnera NATO. Ma to oznaczać pogłębioną współpracę sojuszu z Ukrainą. Petro Poroszenko: – Ta decyzja pokazuje, że NATO zdecydowanie stoi po stronie Ukrainy.

Podczas konferencji prasowej, prezydent Ukrainy pokazał trzymany w rękach dokument, określający zakres współpracy między NATO a Ukrainą.

W perspektywie długookresowej, celem współpracy jest uwolnienie Krymu spod rosyjskiej okupacji i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy: – Rosyjska agresja, zapoczątkowana okupacją Krymu, może zostać zakończona tylko poprzez uwolnienie Krymu spod okupacji.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski


Silk Road Poland