Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego dostępne także online

Pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (w skrócie NKL) umożliwiające firmom lepszą kontrolę kosztów personalnych, bardziej efektywne zarządzanie personelem, a także ocenę opłacalności inwestycji rozwojowych, jest już dostępne także w wersji online pod adresem http://nklonline.parp.gov.pl. Skorzystanie z tej wersji narzędzia, umożliwia przedsiębiorstwom porównanie swoich wyników, z wynikami uzyskanymi przez firmy o podobnej wielkości, branży, czy z tego samego regionu (benchmarking).

 

NKL zostało opracowane z myślą o małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Jest ono dopasowane do potrzeb polskiego rynku, faktycznie mierzy wartość zasobów personalnych przedsiębiorstwa – pozwala na gromadzenie danych i ich wstępną interpretację, dostarcza podstawowych informacji co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stawiają przed nią wymagania, jakie dają możliwości.

 

Narzędzie zostało opracowane przez PARP we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach projektu „Kapitał Ludzi jako element wartości przedsiębiorstwa”. Oprócz wersji online na stronie projektu NKL dostępne jest również w wersji arkusza kalkulacyjnego, a także bazy danych, do bezpłatnego pobrania i korzystania przez przedsiębiorstwa. Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego udostępniane jest wszystkim zainteresowanych na zasadzie wolnej licencji Creative Commons.

 

źródło: Centrum Prasowe PAP