Najważniejsze jest bezpieczeństwo – 10 przykazań dobrego komina

kominiarz

Krajowa Izba Kominiarzy jest organizacją dbającą o bezpieczeństwo użytkowników budynków związane z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji. Stawianie na pierwszym miejscu bezpieczeństwa oznacza, że kominy muszą być przede wszystkim wykonane z materiałów niepalnych.

Stowarzyszenie Kominy Polskie wspólnie z Krajową Izbą Kominiarzy opracowało dokument „10 przykazań dobrego komina”.

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie Piotr Cembala wskazuje: „komin systemowy wraz z przyłączem oraz instalacja spalinowa są wyrobem budowlanym. Konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad projektowania, instalacji i użytkowania, które określone są w polskich przepisach budowlanych i przeciwpożarowych”.

Przy projektowaniu pionowych przewodów kominowych wentylacyjnych należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku pożaru, każdy przewód kominowy wentylacyjny staje się przewodem oddymiającym lokal, zapewniając ujście toksycznych gazów (w tym tlenku węgla) ponad dach budynku. Stąd wszystkie przewody kominowe wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów ogniotrwałych, oraz stale powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

„Człowiek pragnie się czuć bezpiecznie, zwłaszcza w swoim domu – mówi Jarosław Sawicki wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy. – Zarówno przepisy jak i zdrowy rozsądek wskazują, że tam gdzie zachodzi proces spalania muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego” – dodaje.

Komin działa poprawnie jedynie przy właściwej wentylacji. Wentylacja to nie tylko usuwanie zużytego powietrza, ale także, doprowadzenie do pomieszczenia powietrza świeżego. Bez dopływu powietrza wentylacja nie działa. Dlatego ważny jest poprawny bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna jest gwarantem zdrowego domu. Wentylacja grawitacyjna działa nieprzerwanie bez względu na system zasilania prądem, stwarzając właściwy klimat do pracy i wypoczynku.

Komin: instalację spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Stowarzyszenie Kominy Polskie i Krajowa Izba Kominiarzy rekomendują stosowanie usług, rozwiązań i produktów wyłącznie profesjonalnych producentów i wykonawców.

źródło: Krajowa Izba Kominiarzy/Centrum Prasowe PAP