Najnowsze wyniki badań czytelnictwa prasy handlowej

Biuro ACNielsen ogłosiło wyniki syndykatowego badania czytelnictwa prasy handlowej TRM Nielsen październik/listopad 2016. Z wielką satysfakcją informujemy, że „Poradnik Handlowca” uzyskał w tym badaniu rekordową przewagę nad konkurentami, potwierdzając swoją efektywność jako medium reklamowe – po raz kolejny zdobywając tytuł LIDERA prasy handlowej.

METODOLOGIA

TRM Nielsen 2016 to jedyneopublikowane w bieżącym roku syndykatowe badanie czytelnictwa prasy handlowej, którego wyniki są reprezentatywne dla pełnego spektrum handlu detalicznego branży FMCG w Polsce z uwzględnieniem również sklepów specjalistycznych FMCG i dyskontów, a maksymalny błąd pomiaru wynosi 2 pkt. procentowe.

Badanie syndykatowe, w którym uczestniczyli również międzynarodowi producenci z branży FMCG zamieszczający reklamy w prasie handlowej, miało charakter face to face (z wykorzystaniem winiet czasopism) i zostało zrealizowane w podziale na typy sklepów i regiony wg próby przygotowanej na bazie panelu handlu detalicznego firmy AC Nielsen (N = 1005). Respondentami były osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie sklepów.

WYNIKI

„Poradnik Handlowca” jest zdecydowanym liderem w zakresie głównych wystandaryzowanych wskaźników: dotarcia, znajomości i czytelnictwa prasy handlowej w Polsce.

Wzrost dotarcia to efekt ciągłego doskonalenia dystrybucji. Jej dotychczasowy system zapewniał „Poradnikowi Handlowca” pozycję nr 1 na rynku prasy handlowej w Polsce w minionych latach, a wprowadzone w ostatnim kwartale zmiany, kładące nacisk na imienną wysyłkę adresową w oparciu o nową bazę (zgodnie z nowymi wytycznymi ZKDP na 2017r.), pozwoliły na zwiększenie przewagi nad konkurentami.

Wzrost czytelnictwa to potwierdzenie, że niezwykle poważnie traktujemy naszą misję obrony interesów środowiska handlowców i jego integrację, a trudne i odważne tematy jakie poruszamy na naszych łamach (redakcja prewencyjnie opisuje zawiłości nowych regulacji prawnych) są ważne dla naszych odbiorców.

„Poradnik Handlowca” pozostaje niezastąpionym źródłem informacji niezbędnych dla handlowców w zakresie nowości rynkowych, kampanii reklamowych i promocyjnych we wzrastającym z roku na rok wymiarze.


Silk Road Poland