Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego 2016

nagroda_marszalka_2016Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz XVII organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda jest przyznawana ludziom wybitnym, którzy z potrzeby serca działają na rzecz mazowieckiej wspólnoty. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Nabór wniosków trwa do 9 września 2016 roku.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. Honoruje ona najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Doceniane są niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, wyraz autentycznej pasji i kreatywności.

Prestiż i szczytny cel sprawiają, że z roku na rok Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dotychczas, wśród laureatów, zasłużonych dla wspólnoty mazowieckiej i całym swoim życiem udowadniających słuszność swoich wyborów, znaleźli się m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, ks. bp. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki czy Sława Przybylska.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XVII edycji konkursu należy składać na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych: dla osób fizycznych lub dla podmiotów niebędących osobą fizyczną.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich, którym zależy na rozwoju Mazowsza do składania propozycji osób, firm i instytucji, których działania warto byłoby docenić, szczególnie w kontekście szeroko pojętej turystyki na Mazowszu. Z naszej codziennej pracy wiemy najlepiej, że takich kandydatur może być naprawdę bardzo wiele. Ale czekamy też na Państwa propozycje, bo być może w natłoku pracy czyjaś kandydatura może umknąć naszej uwadze.

Wnioski należy dostarczyć pocztą do 9 września 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa lub osobiście do 9 września 2016 roku do sekretariatu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 59 79 221 oraz adresem e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl

Dokumenty do pobrania:

źródło: MROT