Naczelna Organizacja Techniczna. Wręczono Laury Innowacyjności im. Stanisława Staszica

26 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas uroczystej Gali podsumowano czwartą edycję Konkursu FSNT-NOT „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica. Konkurs jest organizowany dla firm, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy.                                                           

Gośćmi uroczystości byli m.in.: sekretarze stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński i Dariusz Młotkiewicz, prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, prorektor Politechniki Warszawskiej Stanisław Wincenciak, prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz – Cudny, Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski, Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Maciej Łata, przewodniczący Rady Stołecznej NOT i zarazem przewodniczący Kapituły Konkursu „Laur Innowacyjności” Eugeniusz Budny, prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Jerzy Rożek oraz prezes Zakładu Usług Technicznych RS NOT, przewodniczący GKR FSNT-NOT Ryszard Marcińczak.

List gratulacyjny do organizatorów i laureatów Konkursu wystosował Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński „Laur Innowacyjności” Kapituła Konkursu przyznała 41 firmom, plus jedno wyróżnienie, w 14 kategoriach: I. Budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo; II. Ekologia, geodezja, gospodarka wodna; III. Energetyka, elektrotechnika; IV. Górnictwo i hutnictwo; V. Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka; VI. Inżynieria materiałowa, nanotechnologie; VII. Mechanika, maszyny i urządzenia; VIII. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia; IX. Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo; X. Obiekty użyteczności publicznej; XI. Transport, komunikacja; XII. Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania. XII. Innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym; XIV. Technika wojskowa.

 

Kategoria I: Budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie firmie ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. za projekt: „ELKO-BIS CAD program do projektowania instalacji odgromowych”
Brązowy Laur Innowacyjności:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy za projekt:
„Oprogramowanie PZK” – opracowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe – „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”
Srebrny Laur Innowacyjności:
KGHM ZANAM Spółka z o.o. za projekt: Kabina UKG-1 typu „KAPSUŁA BEZPIECZEŃSTWA
Złoty Laur Innowacyjności:
ProEnergetyka Sp. z o.o. za projekt:„ Innowacyjna technologia pionowych siłowni wiatrowych „

Kategoria II Ekologia, geodezja, gospodarka wodna

Brązowy Laur Innowacyjności
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach za projekt: Opracowanie technologii przerobu odpadów akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) metodą mechaniczną i piro-metalurgiczną w kierunku otrzymania stopów Al-Ni-Co do produkcji magnesów
Srebrny Laur Innowacyjności
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego oraz Petrochemia – Blachownia S.A. za projekt: Membranowa technologia oczyszczania ścieków z przerobu benzolu koksowniczego
Złoty Laur Innowacyjności
KGHM Polska Miedź S.A. za projekt Budowa ujęcia pływającego

Kategoria III Energetyka, elektrotechnika

Brązowy Laur Innowacyjności
INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. za projekt: System sterowania PROTOS
Srebrny Laur Innowacyjności
ASTAT Spółka z o.o. za projekt: Rodzina analizatorów jakości energii PQ klasy A
Złoty Laur Innowacyjności
KGHM Polska Miedź S.A. za projekt Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami mielenia MillVis

Kategoria IV Górnictwo i hutnictwo

Brązowy Laur Innowacyjności
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach za projekt Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów
Srebrny Laur Innowacyjności
KGHM Polska Miedź S.A. za projekt Opracowanie technologii i uruchomienie instalacji do produkcji ołowiu bizmutowego z zawartością bizmutu powyżej 8%
Złoty Laur Innowacyjności
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe za projekt: Sposób kontroli stateczności warstw stropowych w kopalniach podziemnych

Kategoria V Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka

Srebrny Laur Innowacyjności
SMARTTECH Sp. z o.o. za projekt: Bezdotykowy przemysłowy skaner 3D – micron3D
Złoty Laur Innowacyjności jednocześnie:
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz firma 4vod Spółka z o.o. za projekt: Lokalni Dostawcy Usług w sieciach Interaktywnej Telewizji Cyfrowej (LDUITV)
Równoległą nagrodę Złoty Laur Innowacyjności
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu za projekt: Urządzenie do badania zużycia erozyjnego

Kategoria VI Inżynieria materiałowa, nanotechnologie

Brązowy Laur Innowacyjności
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie za projekt: Komórki fotowoltaiczne oparte o nanosłupki i warstwy ZnO
Srebrny Laur Innowacyjności otrzymuje
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie za projekt: Technologia wytwarzania przezroczystych materiałów ceramicznych w postaci spinelu magnezowo-glinowego (MgAl2O4)
Złoty Laur Innowacyjności
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach za projekt: Kompozytowy materiał termoelektryczny na bazie związku CoSb3 z dodatkiem grafenu lub tlenku grafenu

Kategoria VII Mechanika, maszyny i urządzenia

Brązowy Laur Innowacyjności
STIGAL za projekt: Głowica Multi3D do cięcia i fazowania plazmą i tlenem oraz spawania
Srebrny Laur Innowacyjności
Prima Power Central Europe Sp. z o.o. za projekt: The System – w pełni zautomatyzowana innowacyjna linia do obróbki blachy
Złoty Laur Innowacyjności
Eckert AS Sp. z o.o. za projekt: Diament Fiber Laser z systemem Piercing Control System (PCS – System Kontroli Przebijania)

Kategoria VIII Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia

Brązowy Laur Innowacyjności
Pro-Project za projekt: Przyszłość kontroli jakości w zasięgu ręki
Srebrny Laur Innowacyjności
PIT- RADWAR S.A. w Warszawie za projekt: Technologia bezkontaktowego i bezinwazyjnego sensora mikrofalowego do pomiaru parametrów życiowych człowieka
Złoty Laur Innowacyjności
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie za projekt: Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych

Kategoria IX Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo

Srebrny Laur Innowacyjności wspólnie
Instytut Odlewnictwa w Krakowie oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu za projekt: Grupa odlewanych narzędzi rolniczych pracujących bezpośrednio w glebie
Złoty Laur Innowacyjności
Voda Naturalna Spółka z o.o. za projekt: Voda Collagen Beauty 350 ml

Kategoria X Obiekty użyteczności publicznej

Złoty Laur Innowacyjności
HYDROMEGA Sp. z o.o. za projekt: PARKING WIELOPOZIOMOWY – Modułowy multiplatformowy system przechowywania pojazdów samochodowych”

Kategoria XI Transport, komunikacja

Brązowy Laur Innowacyjności
Pan Bartosz Ambrożkiewicz za projekt Smart mirros – inteligentne lusterka automatycznie dopasowujące się do pozycji motocyklisty
Srebrny Laur Innowacyjności
KGHM ZANAM Sp. z o.o. za projekt: Organizacja usług mechanizacji załadunku emulsyjnych materiałów wybuchowych
Złoty Laur Innowacyjności
Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. za projekt: Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych

Kategoria XII Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania

Złoty Laur Innowacyjności
Lacan Technologies Sp. z o.o. za projekt: Zintegrowany system zarządzania produkcją w przemyśle włókienniczym

Kategoria XIII Innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym

Brązowy Laur Innowacyjności
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach za projekt: Tajemniczy świat informacji
Srebrny Laur Innowacyjności
Instytut Metali Nieżelaznych – Oddział w Legnicy za projekt: Technologia odzysku wartościowych metali, z uwzględnieniem potasu, cynku i ołowiu z pyłów ołowiowo – cynkowych
Złoty Laur Innowacyjności
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach za projekt: Autonomiczny Zespół Rejestrująco – Pomiarowy AZRP

Kategoria XIV Technika wojskowa

Brązowy Laur Innowacyjności wspólnie:
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. za projekt: Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej (MLB)
Srebrny Laur Innowacyjności
Instytut Lotnictwa w Warszawie za projekt: Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania ultra-czystego 98% nadtlenku wodoru do celów napędowych
Złoty Laur Innowacyjności
PCO S.A. za projekt: Zminiaturyzowany monokular noktowizyjny MU-3M „Koliber”