Nabór wniosków do nagrody INNOVATICA 2015.

Szanowni Państwo,
Z dniem 20 kwietnia ruszył nabór wniosków do nagrody INNOVATICA 2015.
Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:
Innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji,
Innowacyjnego rozwiązania – produktu / technologii / usługi,
Osobistości innowacyjnej.
Ocenę zgłoszonych wniosków dokonuje Kapituła powołana przez Prezesa KIG p. Andrzeja Arendarskiego, ona również decyduje o przyznaniu nagród.
Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce ma dwie klasy:
Nagroda główna – statuetka i dyplom – przyznawana po jednej w każdej kategorii
Wyróżnienie – dyplom – do trzech w każdej kategorii.
Zasady oceny wniosków
18 maja – termin zgłaszania wniosków do Krajowej Izby Gospodarczej;
10 czerwca – termin wręczenia nagród Prezesa KIG podczas VI Kongresu Innowacyjnej Gospodarki
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!
Kontakt:
Ewa Stusińska
Koordynator Inicjatywy „Młodzi Innowacyjni”
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich
Tel. 48 22 630 97 62
Kom. 48 516 021 110

Silk Road Poland