MRR: Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 12 lutego 2012 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do  12 lutego 2012 r. złożono 210,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 452 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 66 595 umów o dofinansowanie na kwotę blisko 287,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 197,7 mld zł, co stanowi 71,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 125,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 89,6 mld zł.

źródło: www.mrr.gov.pl

 


Silk Road Poland