MRR: Dodatkowe 167 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla 4 uczelni

– Sektor szkolnictwa wyższego ma najwyższy stopień wykorzystania funduszy w Programie Infrastruktura i Środowisko. Inwestycje w infrastrukturę uczelni stanowią przykład dobrze wykorzystywanych pieniędzy europejskich – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, podczas uroczystości podpisania umów dla 4 projektów dotyczących rozwoju infrastruktury uczelni. Spotkanie odbyło się 6 marca 2012 r. w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Alokacja w Programie Infrastruktura i Środowisko na szkolnictwo wyższe została pierwotnie określona na poziomie 500 mln euro. W wyniku podziału Krajowej Rezerwy Wykonania sektor ten uzyskał dodatkowe 86,5 mln euro.

Dzięki podpisaniu czterech nowych umów kontraktacja funduszy na szkolnictwo wyższe wzrosła do 91 proc. dostępnej puli. Na pozostałą wolną kwotę w priorytecie XIII, czyli ok. 200 mln zł, NCBiR planuje ogłosić konkurs jeszcze w tym kwartale.

Opisy projektów, dla których zostały zawarte umowy w sektorze szkolnictwo wyższe:

*
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, unijne dofinansowanie to 68 941 915,60 zł. Projektowany obiekt Centrum Geo-Info-Hydro przyczyni się do poprawy jakości i efektywności nauczania, jak również jest działaniem na rzecz zwiększenia liczby studentów na kierunkach: geodezja, kartografia, architektura krajobrazu, gospodarka wodna i przestrzenna, na których już w roku 2015 będzie się kształciło 2054 studentów.

*
Uniwersytet Rzeszowski – Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno – Badawczego Środowiska w Rzeszowie, unijne dofinansowanie to 28 958 308,64 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu dydaktycznego Wydziału Biologiczno-Rolniczego. W ramach projektu zostaną utworzone laboratoria chemii gleby, biologii gleby, fizyki gleby oraz mikrobiologii.

*
Warszawski Uniwersytet Medyczny – Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, unijne dofinansowanie to 33 406 020,53 zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Katedry Zakładu Medycyny Sądowej, oraz Zakładu Anatomii Prawidłowej.

*
Uniwersytet Zielonogórski – Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, unijne dofinansowanie to 35 437 423,87 zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa obiektu dydaktycznego, będącego siedzibą Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, położonego na terenie Campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego.

źródło: www.mrr.gov.pl