Misja PARP do Chin

PARP pragnie zaprosić Państwa do udziału w VII Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE – Chiny pod nazwą: „EU-China Innovation Cluster Cooperation”.
W dniach 19-21 września 2012 Chengdu, stolica prowincji Syczuan, stanie się domem dla przedstawicieli setek chińskich firm, instytucji, klastrów i środowiska naukowego. Głównym punktem forum są spotkania B2B, za przygotowanie których odpowiedzialna jest instytucja działająca pod auspicjami UE i rządu Chin – EU PIC. To tam nawiążą Państwo cenne relacje biznesowe, które zaowocują w niedalekiej przyszłości!

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów udziału w misji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2012 r.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie: http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/vii-forum-biznesu-i-wspolpracy-technologicznej-19-21_września-chengdu-chiny.html

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym prosimy kierować na adres danuta_marcak@parp.gov.pl

2) Z dodatkowych informacji: staramy się zapewnić jak najliczniejszą reprezentację firm i podmiotów z Polski. Jeśli nasza ekipa będzie liczyła 45 firm i instytucji (parków, władz regionalnych etc), wówczas Polska uzyska status „Country of Honour”.

Otwiera to duże możliwości w relacjach z partnerem chińskim (organizatorem w Chinach jest Centrum EU-PIC, unijno-chiński podmiot współfinansowany przez regionalny rząd Syczuanu i UE).

Po stronie chińskiej podmiotem merytorycznym jest lokalna strefa  przemysłowa, jedna z czterech najważniejszych w Chinach.

W przypadku decyzji o prowadzeniu na miejscu oddziału firmy, EU – PIC oferuje soft-landing (biuro gratis, a inne usługi – sekretariat, prawników, tłumaczenia- w b. korzystnych cenach i bardzo dobrej jakości), a lokalny rząd ma cały program ułatwień i udogodnień biznesowych dla zagranicznych firm. Z większej perspektywy: rozwój tego regionu (10 prowincji w środkowych i zachodnich Chinach) stanowi priorytet dla rządu centralnego i zajmuje pokaźne miejsce w gospodarczym 12stym planie pięcioletnim ChRL. W Forum wezmą udział firmy z tych właśnie 10 prowincji (to połowa obszaru Chin).

Szybkie zgłoszenie profilu firmy polskiej gwarantuje znalezienie odpowiednich partnerów do rozmów dla firmy- w tym przypadku mamy do czynienia z profesjonalistami match-makingu, w poprzednich edycjach imprezy skuteczność – to 30% podpisanych umów tuż po imprezie.


Silk Road Poland