Misja Gospodarcza KIG do Namibii, 29.05-05.06.2017

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu, organizuje wyjazd  Misji Gospodarczej ogólno-branżowej do Namibii w terminie 29 maja – 6 czerwca 2017 r.

Program Misji przewiduje zorganizowanie spotkań biznesowych w największych ośrodkach przemysłowo-handlowych Namibii, takich jak:

 • Windhouk – forum biznesu w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Namibii  z udziałem namibijskich firm importowych; głowny ośrodek gospodarczy i stolica kraju
 • Swakopmund – forum gospodarcze w miejscowej Izbie Przemysłowo-Handlowej;
 • Walvis Bay – seminarium gospodarcze z udzialem lokalnych partnerów, główny port morski kraju.

W trakcie pobytu w Namibii członkowie Misji odbędą również spotkania biznesowe:

 • w wybranych organizacjach gospodarczych i ministerstwach;
 • z udziałem przedstawicieli namibijskich firm prywatnych zainteresowanych współpracą handlową z przedsiębiorstwami z Polski.

Bieżąca sytuacja gospodarcza Namibii pozwala mieć nadzieje na dużą dynamikę rozwoju gospodarczego tego kraju w nadchodzących latach, stąd Krajowa Izba Gospodarcza przywiązuje dużą wagę do zwiększania obecności polskich przedsiębiorstw na tamtejszym rynku.

Podstawa namibijskiego eksportu jest eksploatacja złóż mineralnych. Najbardziej wartościowe kopaliny wydobywane w Namibii to diamenty, uran, miedź, cynk, ołów, złoto, kadm, srebro i fluor. Najcenniejsze w skali światowej są pola diamentowe na północ od Oranjemund i kopalnia uranu w pobliżu Swakopmund. Diamenty stanowią pod względem wartości najważniejszy produkt w eksporcie Namibii (udział w eksporcie ogółem wynosi 21,1%). Namibia jest również jednym z największych światowych producentów rudy uranowej (5 pod względem wielkości wydobycia). To również znaczący producent cynku. Kraj ten zajmuje czwarte miejsce na liście największych eksporterów minerałów nieopałowych w Afryce.

Rolnictwo, hodowla i rybołówstwo stanowią istotny sektor gospodarki Namibii, a sektor usług sukcesywnie zyskuje na znaczeniu ( wytwarza aktualnie  62 proc PKB Namibii.

Podstawowe grupy towarowe w imporcie Namibii obejmują: paliwo, pojazdy, maszyny i urządzenia, farmaceutyki, wyroby przemysłu chemicznego oraz instrumenty lekarskie. Namibia to także znaczący importer żywności. Niemcy, Holandia oraz Belgia zajmują czołowe miejsce na liście największych eksporterów towarów do Namibii w ramach Unii Europejskiej.

Warto odnotować duże zainteresowanie Namibii podjęciem współpracy gospodarczej w działalności inwestycyjnej z udziałem kapitału zagranicznego w segmentach gospodarki narodowej takich jak:

 • budownictwo mieszkaniowe;
 • turystyka;
 • przemysł wytwórczy;
 • rolnictwo – przetwórstwo żywności;
 • energetyka;
 • transport i logistyka;
 • ochrona zdrowia.

Przedmiotem polskiego eksportu do Namibii sa aktualnie głównie: maszyny i urządzenia, materiały budowlane, wyroby włókiennicze, części i akcesoria. W ocenie WPHI w Johannesburgu, w kompetencji którego lezy rynek namibijski, mozliwości zwiększenia współpracy gospodarczej z Polską istnieją przede wszystkim w sferze transportu, rybołowstwa i kopalnictwa.

Koszt udziału w Misji wynosi: 9.850  PLN netto + 23% VAT obejmuje: bilet lotniczy Warszawa-Windhoek-Warszawa, ubezpieczenie, lokalne przejazdy autokarowe, koszty logistyczne związane z realizacją programu: udział w spotkaniach oficjalnych oraz biznesowych, przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych o uczestnikach misji, opiekę  organizatorów ze strony KIG, program towarzyszący, ubezpieczenie.

Koszt udziału w misji zalicza się do kosztu uzyskania przychodu.

W przypadku niespodziewanego wzrostu kursu USD/PLN koszt uczestnictwa podlegać będzie stosownej korekcie.

Hotel dla uczestników delegacji biznesu zarezerwowany będzie za pośrednictwem Ambasady RP  i opłacany indywidualnie na miejscu, przez uczestników ( koszt 1 noclegu to ok. 150 USD).

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowych informacji na temat Misji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą KIG:

 • Agnieszka Salamończyk – tel. +48 22 630 97 73, fax. +48 22 828 41 99, e-mail: asalamonczyk@kig.pl
 • Tadeusz Świątkowski – tel. +48 22 630 96 02, tel. kom. +48 516 178 471, fax. +48 22 630 99 15, e-mail: tswiatkowski@kig.pl

Silk Road Poland