Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Program Litwa-Polska-Rosja będzie kontynuowany

Państwa partnerskie programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja rozstrzygnęły wyniki pierwszego naboru wniosków i ustaliły listę projektów do dofinansowania. Oznacza to, że program będzie kontynuowany i nie grozi nam utrata 38 mln euro.

8 lutego 2012 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM), którego celem było osiągnięcie porozumienia dotyczącego uruchomienia i wdrażaniu programu. Omawiane kwestie sporne dotyczyły przede wszystkim procedury oceniania projektów oraz reguł przeprowadzania audytu przez inspektorów rosyjskich na terenie Polski.

Po trudnych, 12-godzinnych obradach z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, kosztem poważnych ustępstw każdej ze stron, osiągnięto kompromis. O ile nie zadowala on żadnego z państw biorących udział w programie, umożliwił on uzgodnienie listy 35 projektów, które zostaną wdrożone do realizacji. Lista obejmuje 2 projekty, na których szczególnie zależało naszym partnerom w programie, i które zostały zaakceptowane przez międzyrządową Komisję Oceniającą mimo pewnych wątpliwości niezależnych ekspertów. Proces kontraktacji zaakceptowanych projektów rozpocznie się w najbliższym czasie.

Ustalono również, że tak jak postulowała strona polska, audyt rosyjskich inspektorów będzie wymagał zgody Ministra Rozwoju Regionalnego, wcześniejszego przedstawienia zakresu kontroli oraz zawsze będzie przeprowadzany przy udziale kontrolerów unijnych instytucji – Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, urzędu OLAF oraz Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od samego początku zabiegało o jak najszybsze uruchomienie programu. Wysokiej jakości projekty przyczynią się do rozwoju polsko-litewsko-rosyjskiego pogranicza. Choć budżety programów transgranicznych nie są tak imponujące, to ich wartość polega na czymś innym – zacieśniają więzi gospodarcze i społeczne z naszymi sąsiadami.

MRR zarządza lub uczestniczy w 7 programach współpracy transgranicznej wewnątrz Unii Europejskiej. W każdym rozdysponowano już większość dostępnych środków na lata 2007-2013.

***

Łączna kwota dostępnych środków w ramach programu Litwa-Polska-Rosja to 176 milionów euro. Na ten budżet składa się 59 mln euro wkładu strony polskiej, 18 mln euro strony litewskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 55 mln euro, które Komisja przeznaczyła na finansowanie Programu ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 44 mln euro pochodzi z budżetu Rosji.

źródło: www.mrr.gov.pl