Mieszkańcy Milanówka mogą liczyć na dostęp do e-usług

Poprawa pracy administracji będzie możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 959 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali 9 lutego br. wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki.

Dzięki dotacji unijnej mieszkańcy Milanówka szybciej załatwią swoje sprawy w lokalnych instytucjach publicznych. Uruchomienie e-obiegu w jednostkach organizacyjnych przyczyni się do sprawniejszej pracy urzędników, a dzięki temu również mieszkańców Milanówka. Wymiana informacji między urzędem miasta i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi usprawni pracę tych instytucji, a mieszkańcom przyniesie wiele udogodnień. Będą oni mogli również korzystać z portalu oświatowego, dzięki któremu komunikacja szkoła – rodzice stanie się łatwiejsza. Korzystanie z elektronicznych usług, wsparte szkoleniami dla użytkowników nowych systemów, wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

– E-usługi to temat szczególnie mi bliski, gdyż sam zaczynałem pracę zawodową w podobnej gminie, gdzie zajmowałem się wdrażaniem elektronicznego urzędu. Zintegrowany system zarządzania daje gwarancję wysokiego standardu oferowanych usług. Samorząd Województwa Mazowieckiego również stawia na e-rozwój, stąd też docenia władze Milanówka i gratuluje realizacji tego projektu – powiedział wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

– Gratuluję władzom Milanówka oraz wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, na realizację którego podpisujemy umowę. Oznacza to, że był on dobrze przygotowany, a jego wysoka ocena pozwoliła na unijne dofinansowanie – dodał członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Do chwili obecnej w ramach projektu wykonano przyłącza teletechniczne do jednostek podległych wraz z zakupem zaawansowanych urządzeń sieciowych. Gmina wprowadziła elektroniczny system obiegu i archiwizacji dokumentów w urzędzie miasta. Dodatkowo zainstalowano specjalistyczne systemy zabezpieczeń w odpowiednio zaadaptowanej centralnej serwerowni.

W planach jest wdrożenie platformy intranetowej usprawniającej wewnętrzną komunikację między urzędem a jednostkami podległymi. Poza tym powstanie zintegrowany system zarządzania oświatą – niezwykle istotny z punktu widzenia gromadzenia i analizy danych, szybszego i łatwiejszego sporządzania projektu budżetu całej oświaty w gminie oraz bieżącego kontrolowania jego wykonania. Będzie on również dużym ułatwieniem dla rodziców i uczniów. Umożliwi zdalny dostęp do dziennika, co przyspieszy przepływ informacji na linii nauczyciel – rodzic – uczeń. Inną ważną e-usługą będzie zdalny dostęp do katalogów bibliotek szkolnych.

Dofinansowany projekt jest częścią większego przedsięwzięcia – „Budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” – realizowanego w gminie Milanówek od 2006 r. Całość ma na celu stworzenie bezpiecznego systemu wzajemnej komunikacji, z wykorzystaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej, sieci intranetowej i telefonii IP oraz uruchomienie publicznego dostępu do Internetu na bazie utworzenia w jedenastu lokalizacjach na obszarze miasta punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, tzw. hot-spotów i jedenastu ogólnodostępnych Infomatów.

Tytuł projektu: „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku

Całkowita wartość projektu: 1 173 622,53 zł

Kwota dofinansowania: 959 779,29 zł

Beneficjent: Gmina Milanówek

źródło: www.mazovia.pl

 


Silk Road Poland