Międzynarodowe sympozjum o Romach

Międzynarodowe sympozjum o Romach

Międzynarodowe sympozjum o RomachMiędzynarodowe sympozjum naukowe „Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation” odbędzie się w dniach 21-22 października 2016 r. w Krakowie. Dwudziestu europejskich ekspertów – w tym przedstawicieli Romów z Polski i innych krajów Europy – dyskutować będzie o przyczynach ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej oraz o wpływie Porajmos na współczesną sytuację społeczności romskich w Europie.

Sympozjum, organizowane przez Ambasadę Austrii oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, odbędzie się z okazji tegorocznych obchodów 75. rocznicy deportacji 5 tys. austriackich Romów do getta w Łodzi, a następnie ich wymordowania w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Rzecznik Praw Obywatelskich RP dr Adam Bodnar objął sympozjum swoim patronatem. Wraz z wicemarszałkiem województwa Małopolskiego dr. Stanisławem Sorysem dokona też uroczystego otwarcia sympozjum. Za przygotowanie projektu od strony merytorycznej odpowiedzialny jest profesor UP Sławomir Kapralski.

Ambasador Austrii w Polsce dr Thomas M. Buchsbaum powiedział przed sympozjum: „Ważnym jest dla mnie fakt, iż celem sympozjum jest dokonanie analizy Porajmos – holocaustu Romów – nie tylko z perspektywy historycznej, ale także sformułowanie intelektualnych i praktycznych wniosków z następstw tego wydarzenia. Uczestnicy sympozjum podejmą również kwestie współczesnych tożsamości i ruchów romskich w Europie, a także spróbują się przyjrzeć ich przyszłości”.

Projekt realizowany jest we współpracy z Województwem Małopolskim, austriackim Ministerstwem Edukacji, austriackim importerem win firmą Modus Vivendi z Warszawy oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

źródło: Ambasada Austrii w Warszawie/Centrum Prasowe PAP


Silk Road Poland