MG: Wicepremier Pawlak: Przemysł potrzebuje specjalistów

– Przedsiębiorcy coraz chętniej współpracują ze szkołami zawodowymi, pozyskując w ten sposób wykwalifikowanych pracowników – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu”. Spotkanie z przedstawicielami firm i uczelni odbyło się 24 lutego 2012 r. w Legnicy.

– MG otrzymuje sygnały od przedsiębiorców, że obecny system szkolnictwa nie spełnia potrzeb rynku pracy – powiedział wicepremier Pawlak. W jego opinii receptą jest unowocześnienie systemu kształcenia zawodowego oraz powiązanie go z rynkiem pracy. – Szkoły powinny dostosować swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców – dodał.

Wicepremier Pawlak zapowiedział, że resort gospodarki chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. – Zależy nam, aby firmy organizowały praktyczną naukę zawodów w miejscach pracy. Będziemy zachęcać menadżerów do współtworzenia programów edukacyjnych, wykładów oraz staży i praktyk – powiedział wicepremier Pawlak.

Podkreślił, że coraz więcej firm otwiera klasy w szkołach zawodowych i kształci pracowników na własne potrzeby. – Najlepsi absolwenci znajdują później zatrudnienie zgodne ze swoimi kwalifikacjami – podkreślił wicepremier Pawlak. Profity czerpie także szkoła, która otrzymuje materiały i modele dydaktyczne, a nauczyciele specjalistyczne szkolenia.

– Chcemy wzmocnić też pozytywny wizerunek szkół zawodowych – powiedział wicepremier Pawlak. Jego zdaniem należy pokazać, że są to placówki dla osób, które chcą świadomie kierować swoją karierą i kształcić umiejętności zawodowe poszukiwane przez pracodawców.

źródło: www.mg.gov.pl

 


Silk Road Poland