MG: Wicepremier Pawlak: Codziennie powstaje ponad tysiąc nowych firm

– Dzięki państwa zaangażowaniu udało się przenieść z rejestrów gminnych do systemu krajowego ponad 3 mln wpisów z danymi  firm działających w Polsce – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas warsztatów „Wymiana doświadczeń związanych z CEIDG”. Spotkanie z przedstawicielami gmin odbyło się 14 lutego 2012 r. w MG.

– Od lipca 2011 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarejestrowało się ponad 80 tys. przedsiębiorców, w tym roku jest już ich ponad 34 tys. – powiedział wicepremier Pawlak, Dodał, że dziennie powstaje ponad tysiąc nowych firm, a system obsługuje kilkanaście tysięcy transakcji.

Oprócz rejestracji firmy, przedsiębiorcy elektronicznie zmieniają, zawieszają lub kończą prowadzenie działalności gospodarczej. – Rejestracja on-line przebiega bardzo sprawnie, cały proces począwszy od wypełnienia wniosku do uzyskania numeru NIP i REGON trwa maksymalnie 48 godzin – podkreślił. Przedsiębiorca może podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku.

– Na bieżąco reagujemy też na sygnały przedsiębiorców i pracowników urzędów gmin, aby poprawić funkcjonalność systemu. Chcemy, aby CEIDG stanowiła uporządkowaną bazę informacji dopasowaną do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa – dodał.

***

Od 1 lipca 2011 r. dane przedsiębiorców (osób fizycznych) rejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) którą prowadzi Minister Gospodarki przez portal www.ceidg.gov.pl. Dane dotyczące przedsiębiorców zarejestrowanych przed 1 lipca 2011 r. przenoszone były z gminnych ewidencji działalności gospodarczej do systemu CEIDG do dnia 31 grudnia 2011 r.

źródło: www.mg.gov.pl

 


Silk Road Poland