MG: OECD: W Polsce największa dynamika wzrostu PKB

Polska ma największą dynamikę wzrostu gospodarczego w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi krajami świata – wynika z raportu OECD. Analizę stanu polskiej gospodarki zaprezentowali 28 marca 2012 r. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i sekretarz generalny OECD Angel Gurria.

W tegorocznym raporcie „Economic Survey of Poland” eksperci OECD wskazali, że Polska w okresie globalnego kryzysu gospodarczego odnotowuje najwyższy wzrost PKB spośród państw członkowskich Organizacji. – Jeśli chodzi o poziom PKB per capita Polska od 2005 r. dogania państwa UE-15 w tempie dwukrotnie szybszym niż na początku tej dekady – ocenił sekretarz generalny OECD Angel Gurria.

W jego opinii, polska gospodarka jest też w mniejszym stopniu wystawiona na ryzyka zewnętrzne niż pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. – Polska ma niższy poziom zadłużenia zagranicznego, elastyczną linią kredytową i zwiększyła oficjalne rezerwy do poziomu 20 proc. PKB – wyjaśnił Angel Gurria. – Jednak z powodu działania czynników zewnętrznych oraz planowanych cięć w wydatkach publicznych polska gospodarka będzie musiała zwolnić, a w latach 2012-2013 realny PKB będzie wzrastał na poziomie 2,75-3 proc. rocznie – dodał.

Wicepremier Waldemar Pawlak zwrócił uwagę, że nasza gospodarka w ubiegłym roku osiągnęła lepsze wyniki niż prognozowane. –  Według danych GUS, PKB Polski wzrósł w 2011 roku o 4,3 proc., a nie jak szacowano wcześniej o 3,5 proc. – przypomniał.

Podkreślił również, że OECD dobrze ocenia m.in. dotychczasową politykę monetarną państwa. – Pozostawia nam ona swobodę manewru umożliwiającą uniknięcie znacznego osłabienia złotego w przypadku gwałtownego spowolnienia gospodarczego – zaznaczył wicepremier.

Pozytywną ocenę w raporcie uzyskały też prowadzone przez Polskę działania na rzecz reformy regulacji, w szczególności zmiany wprowadzone przez dwie ubiegłoroczne ustawy deregulacyjne. – Doskonalenie tych przepisów poprawiło funkcjonowanie sektora finansowego i przedsiębiorców – powiedział Gurria.

Oceny i rekomendacje OECD dla Polski

www.mg.gov.pl