MG: Inflacja w styczniu 2012 r. – komentarz MG do danych GUS

Według wstępnych danych GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w styczniu 2012 roku wzrosły o 0,7 proc. w porównaniu z grudniem ub.r.  W odniesieniu zaś do stycznia 2011 roku były wyższe o 4,1 proc. Wynik ten jest niższy od oczekiwań analityków MG.

Największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika inflacji w styczniu 2012 r. miały ceny żywności i napojów bezalkoholowych, a także dóbr i usług związanych z mieszkaniem i  transportem. Wzrost cen odnotowano też w rekreacji i kulturze, restauracjach i hotelach oraz w edukacji. Mniej płaciliśmy natomiast za usługi związane ze zdrowiem. W przypadku sektora łączności ceny pozostały stabilne.

W lutym 2012 roku eksperci MG prognozują wolniejszy wzrost cen. W stosunku do stycznia br. powinien on wynieść 0,3 proc. Analitycy MG oczekują wolniejszego tempa wzrostu cen żywności oraz stabilizacji cen paliw. Wzrost cen ropy na rynkach światowych kompensuje bowiem umacniający się złoty. W ujęciu rocznym wzrost cen powinien wynieść 4,2-4,3 proc.

źródło: www.mg.gov.pl

 


Silk Road Poland