MG doskonali System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – Raport Fundacji Batorego

Prezentujemy Państwu raport przygotowany przez zespół pracowników i ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego na temat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) funkcjonującego w Ministerstwie Gospodarki.  Jest on wynikiem badania przeprowadzonego w 2011 roku, na zaproszenie wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Badanie miało charakter pilotażowy i rozpoznawczy, i służyć miało wypracowaniu wniosków odnoszących się do efektywności rozwiązań antykorupcyjnych wprowadzanych coraz częściej w instytucjach publicznych. Analizy realizowane w trakcie badania objęły kwestie skuteczności SPZK jako narzędzia zmniejszania ryzyka korupcji w administracji, jak również czynników zwiększających lub pogarszających skuteczność jego wprowadzenia w konkretnej instytucji na przykładzie MG.

Ilościowa i jakościowa analiza identyfikacji oraz oceny rodzajów ryzyka korupcyjnego zostały dokonane w oparciu m.in. o wybrane dokumenty dotyczące szacowania ryzyka korupcyjnego w procesach realizowanych w MG oraz analizę eksperymentalną,  przeprowadzoną przez autorów raportu.

Z oceny wynika, iż wdrożenie SPZK przez ministra gospodarki jest pionierską inicjatywą w polskich urzędach centralnych i wskazuje na zaangażowanie kierownictwa i pracowników w proces budowania przejrzystej administracji.

Autorzy raportu, wychodząc z założenia, że celem liderów MG jest budowa efektywnej infrastruktury etycznej urzędu skoncentrowali się na identyfikacji i analizie tych obszarów funkcjonowania systemu, które mogłyby być udoskonalane. Uwagi zawarte w niniejszym raporcie mają pomóc w realizacji tej idei oraz przyczynić się do pełnego urzeczywistnienia wizji Ministerstwa.

Dokument opracowany przez Fundację zawiera wiele cennych wniosków i rekomendacji, które bez wątpienia posłużą do doskonalenia funkcjonowania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki.

źródło: www.mg.gov.pl

 


Silk Road Poland