Mazowsze: Pieniądze z UE na szpital w Gostyninie-Kruku i szkołę podstawową w Wiskitkach

3 lutego br. w płockiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Leszek Ruszczyk podpisali dwie umowy z beneficjentami projektów unijnych.Szpital w Gostyninie może liczyć na 935 tys. zł wsparcia z UE na informatyzację placówki, zaś Gmina Wiskitki (powiat żyrardowski) na 602 tys. zł dofinansowania termomodernizacji budynku szkoły podstawowej.

 

Informatyzacja szpitala poprawi jakość usług medycznych placówki. Pozwoli to również lepiej zarządzać czasem pracy kadry szpitala i przyspieszy reagowanie w przypadku zagrożeń zdrowotnych. Wprowadzony zostanie nowy system, który usprawni rejestrację pacjenta. Łatwiejsze będzie wypisywanie skierowań na badania, a także prowadzenie „karty pacjenta”. System umożliwi szybki wgląd do historii choroby pacjenta, śledzenie wyników badań, automatyczne porównanie ich z normami oraz szybsze wprowadzenie rozpoznania choroby wg klasyfikacji ICD. Informatyzacja szpitala pozwoli także rejestrować wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i elektrofizjologicznych, co umożliwi przechowywanie zeskanowanych zdjęć i filmów. Będą one natychmiast dostępne dla uprawnionego użytkownika z dowolnego komputera podłączonego do systemu. Poza tym wdrożony będzie moduł apteczny, który umożliwi monitoring, np. stanów magazynowych w aptece i na oddziałach, terminów ważności leków. Informatyzacja to zatem również oszczędności – zmniejszą się m.in. koszty związane z magazynowaniem leków. Wartość projektu to  ponad 1,1 mln zl.

Jeszcze w tym roku zakończą się prace związane z ocieplaniem budynku szkoły podstawowej w Wiskitkach. Dla dzieci oznacza to naukę w komfortowych warunkach, a dla szkoły – oszczędności finansowe. Do tej pory w ramach inwestycji w całym budynku wymienione zostały okna i drzwi. Ocieplono wszystkie ściany i stropy. Zamontowane będą także instalacje solarne, które będą wykorzystywane do podgrzewania wody. Ponadto wstawiono zawory termostatyczne do regulacji ogrzewania, dzięki czemu możliwe jest efektywne zarządzanie energią w budynku. Ograniczy to m.in. zużywanie energii na ogrzanie pomieszczeń, w których np. podczas ferii zimowych nie odbywają się zajęcia. Oprócz tego w szkole zmodernizowany zostanie system wentylacji i klimatyzacji, co usprawni proces wymiany powietrza w pomieszczeniach. Dzięki dokonanym zmianom ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń (gazów i pyłów) z budynku szkoły przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnych warunków cieplnych. Całkowity koszt modernizacji to ponad 1,7 mln zł.

źródło: www.mazovia.pl

 


Silk Road Poland