Mazowsze: Grafen – materiał przyszłości

13 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik gościł w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

Marszałek zainteresowany tematem grafenu w ramach rozmów, które odbyły się 2 stycznia br. w urzędzie marszałkowskim, złożył wizytę w Instytucie w celu praktycznego zapoznania się z technologią jego pozyskiwania.

Naukowcy z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, którzy opatentowali metodę wytwarzania wyjątkowo dużych płytek grafenu o wysokiej jakości, przedstawili etap obecnie prowadzonych prac, omówili także projekt rozbudowy placówki. Podczas spotkania dyskutowano również nad możliwościami wykorzystania produktu w różnych dziedzinach gospodarki i konkretnych gałęziach przemysłu oraz potencjalnych zyskach ze sprzedaży materiału.

Marszałek zaznaczył, że Samorząd Województwa Mazowieckiego konsekwentnie wspiera i promuje innowacyjne pomysły oraz prorozwojowe inicjatywy. Uczestnicy spotkania podkreślili, że polska technologia wytwarzania grafenu jest jedną z wiodących w skali światowej.

W pierwszym kwartale 2012 roku planowane jest spotkanie z izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, w celu przybliżenia zastosowań tego materiału.

Grafen – jedna z alotropowych form węgla ma niezwykłe właściwości, należą do nich: ogromna wytrzymałość, elastyczność, wielka ruchliwość elektronów i, co za tym idzie, doskonała przewodność cieplna i elektryczna. Jego zastosowanie jest niezwykle szerokie: od półprzewodników – z szansami na szybkie układy scalone i pamięci o „wiecznej” trwałości, przez ekrany dotykowe, ogniwa słoneczne nowej generacji, detektory gazów, po materiały kompozytowe, a więc tworzywa sztuczne przewodzące ciepło i prąd elektryczny, możliwe do wykorzystania m.in. w przemyśle lotniczym czy kosmicznym.

źródło: www.mazovia.pl