Mazowsze a EURO 2012

O stanie przygotowań województwa mazowieckiego do EURO 2012 rozmawiano 1 lutego br. w siedzibie urzędu marszałkowskiego podczas konferencji z udziałem m.in. członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka.

Rok 2012 jest dla polskiej turystyki wyjątkowy. Zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 stanowią ogromne wyzwanie, ale również są niepowtarzalną okazją do zaprezentowania walorów i atrakcji Mazowsza turystom z całej Europy, którzy w czasie trwania rozgrywek odwiedzą Polskę. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać szansę na promocję regionu podczas EURO 2012, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego zorganizowała konferencję dotyczącą stanu przygotowań województwa mazowieckiego i Warszawy do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Głównym celem inicjatywy było stworzenie możliwości wymiany informacji oraz wzajemnej współpracy pomiędzy różnymi partnerami zaangażowanymi w organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, ale również podmiotami i instytucjami, które chciałyby wykorzystać wydarzenie w celach promocyjno-turystycznych.

Podczas spotkania zaprezentowano projekty „Polish Pass” oraz „Polish Guide” Spółki Pl. 2012, kampanię wizerunkowo-promocyjną Polski realizowaną przez Polską Organizację Turystyczną oraz Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 – pierwszą wspólną inicjatywę miast, w których odbędą się mecze podczas mistrzostw, Mobilne Strefy Kibica – EURO TRUCK. Przedstawiono także  dotychczasowy stopień przygotowań miasta stołecznego Warszawy do EURO 2012 oraz działania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, związane z promocją regionu podczas mistrzostw.

W spotkaniu udział wzięli także: dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Jerzy Lach, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jan Błoński, dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Anna Somorowska oraz przedstawiciele samorządów różnych szczebli, Polskiej Organizacji Turystycznej, Spółki Pl. 2012, lokalnych organizacji turystycznych, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej, organizacji pozarządowych.

Organizatorem konferencji była Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która będzie pełniła funkcję koordynatora działań partnerów zainteresowanych promocją turystyczną Mazowsza podczas EURO 2012.

źródło: www.mazovia.pl