Mazowieckie. Kolejne wsparcie zwrotne dla przedsiębiorców

Zarząd województwa mazowieckiego postanowił wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa (fot.mazovia.pl)

Zarząd województwa mazowieckiego postanowił wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa (fot.mazovia.pl)

Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przekazaniu części środków z RPO na tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. W latach 2007-2013 powstała w tym celu Inicjatywa JEREMIE, w ramach której 1555 mazowieckich firm skorzystało z ok. 106,6 mln zł (25,2 mln euro) tego typu wsparcia. W tej perspektywie unijnej do wykorzystania będzie ok. 229 mln zł (54,07 mln euro).

27 marca Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z wybranymi pośrednikami finansowymi, do których będą mogli zwracać się przedsiębiorcy – z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym.

Jak tłumaczą w urzędzie, mimo że oferta pożyczek i poręczeń jest pozornie bogata, przedsiębiorcy często mają problem z uzyskaniem tego typu wsparcia, bo obwarowane jest licznymi trudnymi do sprostania ograniczeniami. Dlatego zarząd województwa już w 2012 r. zdecydował o przeznaczeniu części kwoty z RPO2007-2013 na pożyczki i poręczenia dla mazowieckich firm, przyłączając się do Inicjatywy JEREMIE.

Cel był prosty – przekazywanie wsparcia zwrotnego, które pozwoli wielokrotnie wykorzystać zainwestowane pieniądze, by ożywić mazowiecką gospodarkę. W efekcie z tego typu pomocy skorzystało 1555 firma z Mazowsza. Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa – 1510, które wykorzystały ponad 23,7 mln euro zwrotnego wsparcia. Małe przedsiębiorstwa (44) sięgnęły po 1,46 mln euro, a tylko jedno średnie przedsiębiorstwo skorzystało z 36 tys. euro.

Wśród wszystkich MŚP, które korzystały z tej inicjatywy, ponad 52 proc. stanowiły start-upy (820 przypadków).

– Program JEREMIE to forma wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci pożyczek, które mają służyć albo rozwojowi tych przedsiębiorstw, albo np. kredytowaniu bieżącej działalności. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego, dokładniej z funduszu spójności Unii Europejskiej.

– Ich przewaga nad produktami bankowymi polega na tym, że często przedsiębiorstwa nie muszą mieć historii kredytowej, nie muszą mieć gwarancji, które np. przy kredytach bankowych są obowiązkowe. Dlatego mikroprzedsiębiorcy chętniej korzystają z tego typu wsparcia. To ogólnie sprawia, że mamy stale rosnącą liczbę firm na Mazowszu, a to zwiększa udział w PKB i dzięki temu Mazowsze jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem nie tylko w Polsce, ale też w Europie – dodaje marszałek.

Średnia wartość jednostkowego poręczenia dla MŚP wynosiła prawie 15 tys. euro, a w przypadku pożyczek – prawie 22 tys. euro. Środki były przeznaczane głównie na zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia oraz środki transportu bezpośrednio związane z charakterem prowadzonej działalności. Oczywiście finansowo również zakupy, budowy i modernizacje oraz inne przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju firmy.

Po te formy pomocy finansowej sięgały firmy zajmujące się głównie handlem hurtowym i detalicznym (32,67 proc.), działalnością profesjonalną i naukową (11,51 proc.), przetwórstwem przemysłowym (9,65 proc.), ale też działalnością gastronomiczną i zakwaterowaniem (7,97 proc.), budownictwem (7,59 proc.), transportem i gospodarką magazynową (4,5 proc.), działalnością w zakresie usług administrowania i działalności wspierającą (4,31 proc.), pozostałą działalnością usługową (3,99 proc.), informacją i komunikacją (3,99 proc.), opieką zdrowotną i pomocą społeczną (3,92 proc.) i pozostałe sektory (1,16 proc.).

Tak wykorzystane środki z poprzedniej perspektywy wróciły do Inicjatywy JEREMIE i w tej chwili są w dyspozycji Agencji Rozwoju Mazowsza, która zajmie się dalszym ich wykorzystaniem. Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego będzie wraz z pośrednikami finansowymi użyczał nowego wsparcia bazującego na 54 mln euro, które zarząd województwa w tym celu przekazał z nowego RPO WM.

źródło: portalsamorzadowy.pl
foto: mazovia.pl


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *