Lepsze warunki do rozwoju małopolskich firm

Biuro

Biuro

Ponad 34 mln zł przeznaczył Zarząd Województwa Małopolskiego na rozwój i wsparcie małych i średnich firm z regionu. Środki zarezerwowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania przedsiębiorczych postaw oraz budowania potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu. Wnioski o dofinansowanie można składać do 2 kwietnia br.

Głównym zadaniem w ramach wybranych projektów będzie zapewnienie wyspecjalizowanych usług, które wesprą małopolskie firmy we wczesnej fazie rozwoju. Podjęte działania pozwolą upowszechnić nowe modele biznesowe oraz pomogą firmom rozwinąć skrzydła, poszerzyć skalę działalności, a także promować przedsiębiorcze postawy.

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?

Typ projektu A – Promocja postaw przedsiębiorczych

  • specjalistyczne usługi wspierające małopolski biznes we wczesnej fazie rozwoju;
  • upowszechnianie nowych modeli biznesowych;
  • zachęcanie do poszerzania skali działalności i podejmowania działań rozwojowych;
  • promowanie postaw przedsiębiorczych.

Należy pamiętać, że dofinansowanie będzie można otrzymać na usługi z zakresu specjalistycznego doradztwa, a także szkolenia i coaching. Ponadto dzięki zdobytym środkom będzie można rozwijać specjalistyczne usługi inkubacyjne, udostępniać wyników badań czy testować dane produkty i usługi, a także organizować wydarzenia promujące przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze.

Typ projektu B – Profesjonalizacja usług doradczych IOB

  • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
  • podnoszenie kwalifikacji merytorycznych pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu lub opracowywania założeń dotyczących wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych specjalistycznych usług dla MŚP.

Kto ma szansę otrzymać dofinansowanie?

Typ A projektów: podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickie lub instytucje otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości), JST, ich związki i stowarzyszenia.

Typ B projektów: instytucje otoczenia biznesu.

Termin składania wniosków: do 2 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w małopolskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich Działają one w pięciu miastach regionu (w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu).

(UMWM)


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *