Laureaci XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba”

"Mazowieckie Zdarzenie Muzealne - Wierzba"

"Mazowieckie Zdarzenie Muzealne - Wierzba"

Najlepsze placówki, najciekawsze zdarzenia muzealne, atrakcyjne projekty edukacyjne oraz interesujące wydawnictwa – laureaci konkursu ”Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” już wybrani.

Spośród wszystkich 110 zgłoszeń kapituła konkursu wybrała najciekawsze inicjatywy ubiegłego roku. Wśród nagrodzonych pierwsze miejsca otrzymały: Muzeum Ziemi Błońskiej, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dziś nagrody wszystkim wyróżnionym wręczył wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” jest kierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Nagradzane są w nim wszelkie muzealne inicjatywy zarówno projekty, wydawnictwa, jak i wystawy. Mazowieckie muzea w ten sposób mogą zaprezentować swoje działania, a dodatkowo otrzymać prestiżowe wyróżnienie.

– Z każdą edycją coraz więcej placówek decyduje się na wzięcie udziału w naszym konkursie. W tym roku otrzymaliśmy aż 110 zgłoszeń, z których ciężko było wyłonić te najlepsze. Wszystkie propozycje były naprawdę ciekawe i zasługują na wyróżnienie. Nasze mazowieckie muzea stale się rozwijają, co najlepiej pokazuje XIII edycja Wierzby – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W tym roku kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w aż pięciu kategoriach: najciekawsza wystawa zorganizowana w 2018 r., najlepszy muzealny projekt edukacyjny zrealizowany w 2018 r., najlepszy muzealny projekt otwarty zrealizowany w 2018 r., najciekawsze wydawnictwo muzealne lub współwydane w 2018 roku przez placówkę muzealną oraz kategoria „Niepodległa”.

W ramach XIII edycji do konkursu zgłosiło się aż 110 inicjatyw z czego 5 wystaw przygotowanych zostało przez mniejsze muzea, 21 wystaw przez większe muzea, 19 projektów otwartych, 22 projekty edukacyjne, 23 wydawnictwa oraz 20 w kategorii Niepodległej. Spośród nich wybrano 18 najlepszych i przyznano 15 wyróżnień, a także nagrodę Grand Prix. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Laureatami XIII  edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” zostali:

Grand Prix

Grand Prix otrzymał projekt pt. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim”, zrealizowany przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

W kategorii „najciekawsza wystawa zorganizowana w 2018 roku”

Wystawy przygotowane przez mniejsze muzea:

I miejsce zajęła wystawa pt. „Błonie – miasto na szlaku” – pierwsza stała wystawa inaugurująca działalność Muzeum Ziemi Błońskiej zrealizowana przez Muzeum Ziemi Błońskiej,

II miejsce zajęła wystawa pt. „Wysnute nici” zrealizowana przez Muzeum im. Filipa de Girarda w Żyrardowie,

III miejsce zajęła wystawa pt. „Życie codzienne żyrardowskich oficjeli” zrealizowana przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Wystawy przygotowane przez większe muzea:

I miejsce zajęła wystawa pt. „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” zrealizowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

II miejsce zajęła wystawa pt. „Cykl wystaw: Warszawskie Teatrowisko 1. Teatrowisko Warszawskie w grafice i fotografii z przełomu XIX i XX wieku 2. Teatr Letni w Ogrodzie Saskim 3. Józef Zejdowski i teatr praski 1903-1957” zrealizowana przez Muzeum Teatralne,

III miejsce zajęła wystawa pt. „90. urodziny warszawskiego ZOO” zrealizowana przez Muzeum Warszawskiej Pragi.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy wystawy:

 • Projekt pt. Wystawa czasowa „Obcy w domu. Wokół marca ”68” zrealizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • „Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce” zrealizowana przez  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
 • „Wojciech Fangor. Optyczne wibracje” zrealizowana przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

W kategorii „najlepszy muzealny projekt edukacyjny zrealizowany w 2018 roku”

I miejsce zajął projekt pt. „Muzeum w terenie. Etnograficzne reminiscencje filmowe” zrealizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,

II miejsce zajął projekt pt. „Muzeum Dostępne. Sztuka dla wszystkich” zrealizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,

III miejsce zajął projekt pt. „Co jest zabytkiem? Projekt edukacyjny dotyczący historii Starego Miasta w Warszawie” zrealizowany przez Centrum Interpretacji Zabytku.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy projekty edukacyjne:

 • „Niepodległość uskrzydla – edycja 2018” zrealizowany przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
 • „Wagon Kultury” zrealizowany przez Stację Muzeum  w Warszawie,
 • „Jednodniowe pobyty edukacyjne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” zrealizowany przez Muzeum Romantyzmy w Opinogórze.

W kategorii „najlepszy muzealny projekt otwarty zrealizowany w 2018 roku”

I miejsce zajął projekt pt. „Badania, wydobycie i dokumentacja cyfrowa wraku największego statku śródlądowego średniowiecznej Europy – szkuty wiślanej z Czerska” zrealizowany przez Państwowe Muzeum Archeologiczne,

II miejsce zajął projekt pt. Zakończenie realizacji projektu „Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI” zrealizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej,

III miejsce zajął projekt pt. „Łączy nas pamięć – uroczysty koncert z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim” zrealizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt:

 • „Akademia Pana Jana. Witamy w naszej bajce” zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Iłży,

W kategorii „najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2018 roku przez placówkę muzealną”

I miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” zrealizowana przez Muzeum Ludowych instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

II miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Warszawskie Teatrowisko” wydane przez Muzeum Teatralne,

III miejsce ex aequo zajęli:

wydawnictwo pt. „Teren zabytkowy Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących” wydane przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

wydawnictwo pt. „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości/In King Matt’s Poland. The 100th Anniversary of Regaining Independence, praca zbiorowa pod redakcją Tamary Sztymy i Anny Czerwińskiej” wydane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN a także wydawnictwo pt. Katalog wystawy „Nie tylko nóżki! Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce” wydane przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały cztery  wydawnictwa:

 • „Polonia Restituta: 1919–1921, red. Tadeusz Skoczek; Polonia Restituta: 1914–1918, red. Tadeusz Skoczek, Tytuł serii: Polskie Powstania Narodowe” wydane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie,
 • „Muzeum Regionalne w Siedlcach” wydane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach,
 • „Park Rzeźby. Rozdział X: Weneckie Biennale na Bródnie. Olga Byrska, Sebastian Cichocki.” wydane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
 • „Strefa dźwięków” – Maria Szymańska Ilnata wydane przez Muzeum Azji i Pacyfiku.

W kategorii „Niepodległa”

I miejsce zajął projekt pt. Wystawa czasowa „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości” zrealizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,

II miejsce zajął projekt pt. „Blask Orderów w 100- lecie odzyskania niepodległości” zrealizowany przez Muzeum Łazienki Królewskie,

III miejsce zajął projekt pt. „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej” zrealizowany przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały cztery projekty:

 • „Stulecie grupy Skamander” zrealizowany przez Muzeum  im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów,
 • Wystawa czasowa „Gwiazdy sportu w Niepodległej ” zrealizowany przez Muzeum Sportu i Turystyki.
 • Weekend patriotyczny „Ostrołęka dla Niepodległej” zrealizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej,
 • „Rok setnej rocznicy 1918-2018” zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.

(UMWM)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *