Łapy – miasto przy kolei

Od lewej: Magdalena Perkowska-Szymanowicz – dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości, Marek Traczyk – prezes zarządu WIG, Krzysztof Gołaszewski – burmistrz Łap, Katarzyna Kaczmarska – członek zarządu WIG

Mieliśmy dziś przyjemność gościć przedstawicieli Łap z województwa podlaskiego. Odwiedzili nas Krzysztof Gołaszewski, burmistrz miasta i Magdalena Perkowska-Szymanowicz, dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości.

Rozmawialiśmy o urokach tego miasta, rozwoju gospodarczym Łap, możliwościach wzajemnego wsparcia i wspólnych działań dla przedsiębiorców.

Łapy, poza niezwykłymi walorami turystycznymi, to także wyjątkowe miejsce na inwestycje.

W maju br. gmina zakończyła proces uzbrajania terenu i przygotowała 10 nowych działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 1 ha każda.

Obszar inwestycyjny Łap obejmuje tereny o powierzchni 24 hektarów, należące do Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działki są wyposażone w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem. Wyremontowana i przebudowana sieć dróg zapewnia bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych, zwiększając ich dostępność i atrakcyjność.

Łapy swój rozwój zawdzięczają oddaniu 15 grudnia 1862 roku linii Kolei Warszawsko-Petersburskiej ze stacją kolejową w Łapach oraz wybudowaniu przez Francuzów w 1870 r. zakładów naprawy wagonów. Spowodowało to napływ rzemieślników i robotników z okolicznych wiosek. Zakłady naprawy wagonów istnieją w Łapach do dziś pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Inwestycje te miały decydujący wpływ na urbanizację Łap.

Dziś Łapy są miejscowością gminną wiejsko-miejską o profilu przemysłowo-rolniczym. Oprócz funkcji ośrodka administracyjnego Łapy pełnią również rolę ośrodka oświatowego i medycznego także dla sąsiednich gmin.

Ta nieco bajkowa kraina urzeka malowniczością: piaszczyste drogi, wierzby na miedzach i łąki z makami i chabrami to wymarzone miejsce na długie, nostalgiczne spacery. Podróż malowniczymi trasami pozwala dostrzec piękno niezwykłych, starych wsi, w których czas płynie własnym rytmem. Ciekawy, urozmaicony teren z przewagą wzgórz morenowych, pagórków i równin torfowych, w które głęboko wcina się szeroka dolina rzeki Narwi, jest krainą wymarzoną dla odpoczynku. Wędrówki piesze i rowerowe wyznaczają szlaki prowadzące przez najbardziej interesujące turystę tereny.

Malowniczo meandrująca rzeka stanowi wschodnią granicę gminy. W okolicach Łap rozlewiska tworzą unikalną ostoję – mikroregion będący pozostałością pierwotnej przyrody. Uznano, że wartość przyrodnicza tego jedynego w swoim rodzaju krajobrazu godna jest najtroskliwszej opieki i dlatego w 1996 roku obszar ten stał się częścią Narwiańskiego Parku Narodowego.

(KK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *