Krajowa Izba Kominiarzy broni wolności konsumenta

W wydanym stanowisku Krajowa Izba Kominiarzy opowiada się za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw stałych, w szczególności takich jak drewno i biomasa.

Odnawialne źródła energii (OZE) są elementem unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego 3×20. Przewiduje on osiągnięcie 20% udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do roku 2020.

Krakowski zakaz używania drewna i peletu do ogrzewania mieszkań koliduje z tym pakietem.  Ponadto pozbawia konsumentów, użytkowników  mieszkań, wolności wyboru używania zielonej energii z drewna i peletu.

„Nowoczesne, innowacyjne technologie spalania drewna i peletu w przypadku domowych kotłów centralnego ogrzewania zgazowujących drewno pozwalają osiągnąć sprawność energetyczną nawet 90%” –  mówi prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski.

W naszej szerokości geograficznej zimą temperatura spada do takiego poziomu, że do przeżycia człowieka jest niezbędne ogrzewanie pomieszczeń. Konsument praktycznie nie ma możliwości negocjacji cen ciepła z dostawcą gazu lub ciepła z sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie niezależne, to dla konsumenta możliwość wyboru tańszego rozwiązania, a dla sieciowych dostawców zapora przed nadmiernym windowaniem cen. Ogrzewanie indywidualne jest też elementem bezpieczeństwa energetycznego, na wypadek awarii sieci. Awarie mogą być skutkiem na przykład huraganu, powodzi,  ale też działaniem człowieka. W przypadku awarii systemowej typu „blackout” skutki mogą być odczuwalne na znacznym obszarze kraju.

Sojusznikami  odpowiedzialnego palenia drewnem i biomasą są kominiarze. Fachowe i regularne oczyszczanie kominów w znaczący sposób zmniejsza zanieczyszczenie atmosfery. Podczas czyszczenia komina w domku jednorodzinnym kominiarz rocznie wyjmuje od kilku do kilkunastu kilogramów pyłów i sadzy. Te substancje usunięte przez kominiarza trafiają do utylizacji, a nie ulatują do atmosfery, nie zanieczyszczają powietrza i nie są wdychane przez człowieka. Wystarczy ilość pyłów wydobytych z jednego komina pomnożyć przez miliony domów jednorodzinnych w Polsce i istniejących w nich kominów, aby zobrazować ekologiczny efekt pracy kominiarzy dla czystego powietrza.

Stanowisko poparł Konwent Pracodawców Kominiarskich i Stowarzyszenie Kominy Polskie.

źródło: Centrum Prasowe PAP


Silk Road Poland