Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – 7.06.2017, Warszawa

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej - 7.06.2017, Warszawa

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej - 7.06.2017, Warszawa

7 czerwca 2017 r. w Warszawie, podczas drugiego dnia targów China Homelife Show i China Machinex (www.chinahomelife.com.pl) odbędzie się Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej.

Misją Kongresu jest:

 • działanie na rzecz samorządu terytorialnego i  samorządu gospodarczego,
 • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
 • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych  krajowych i zagranicznych,
 • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej w kraju i zagranicą,
 • zwiększenie i pogłębienie współpracy z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością gospodarczą,
 • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
 • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi, krajowymi i zagranicznymi,
 • nawiązywanie i rozwój współpracy z zagranicznymi przedstawicielami samorządu gospodarczego.

Na Kongres zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsie, Ministrów Gospodarki z Białorusi, Czech, Ukrainy i Węgier, Urzędy Marszałkowskie, Starostwa, Prezydenci Miast, burmistrzowie i wójtowie stref ekonomicznych, ambasadorzy krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz  Chin. Organizatorzy spodziewają się udziału ponad 50  zagranicznych i ok. 70 krajowych Izb gospodarczych. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów począwszy od żywności poprzez urządzenia i maszyny, kosmetyki i inne. Swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele Amerykańsko – Polskich Izb Gospodarczych.

Ramowy Program Kongresu

 • Otwarcie Kongresu z udziałem  przedstawicieli Urzędów Centralnych
 • Debata pt. „Współpraca gospodarcza administracji centralnej z samorządem gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej”
  Paneliści – przedstawiciele ministerstw gospodarki i rolnictwa z Europy Centralnej i Wschodniej
 • Debata pt. „Administracja regionalna a samorząd gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – kooperacja ekonomiczna”
  Paneliści – przedstawiciele izb i urzędów regionalnych z Europy Centralnej i Wschodniej
 • Debata pt. „Współpraca Europy Centralnej i Wschodniej  z Chinami – Polska rynkiem dla Importerów”
  Paneliści – przedstawiciele sieci handlowych z Chin
 • Debata pt. „Eksport z Chin – doświadczenia związane z odmiennością kulturową i zwyczajami”
  Paneliści – eksporterzy z Chin, eksperci
 • Uroczyste podpisanie umów współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej oraz z samorządem gospodarczym ze Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej.

Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Kaczmarska, tel. +48 22 297 66 24 lub +48 720 909 041, e-mail: biuro@wig.waw.pl