Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

 

7 czerwca 2017 roku, drugiego dnia targów China Homeife Show, odbył się pierwszy Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej. Podczas wydarzenia głos zabrało wiele znamienitych osobowości ze świata polityki, kultury i biznesu.

W trakcie trzech debat dyskutowano o ważnych aspektach związanych z eksportem i współpracą pomiędzy krajami Europy Centralnej i Wschodniej a rynkami pozaeuropejskimi.

Debatę pt. „Współpraca Administracji centralnej, regionalnej i lokalnej z samorządem gospodarczym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” poprowadził Prof. Wiesław Nowiński.

Paneliści:

 • Robert Perkowski – Burmistrz Miasta Ząbki.
 • Dmytro Aftanas – Prezes LVIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY,
 • Józef Rybak – Dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego na Litwie
 • Andrzej Szewczyk – przedstawiciel PAIiH

Przedmiot debaty: Jaka powinna być współpraca administracji centralnej, samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym? Czy słuszna jest teza, że dobra współpraca tychże jest fundamentem rozwoju przedsiębiorczości?

Wobec globalizacji rynkowej, dynamicznie rozwijających się regionów świata, kraje Europy Centralnej i Wschodniej są mikro regionem, który mógłby się zorganizować we wspólnej promocji gospodarczej w innych regionach świata. Wymiana/współpraca gospodarcza administracji i przedsiębiorców z Europy Centralnej i  Wschodniej, mogą ułatwić ekspansje na rynkach trzecich. Czy zachodzi konieczność stworzenia płaszczyzny dla szerokiej współpracy administracji, samorządu gospodarczego i podmiotów gospodarczych Europy Centralnej i  Wschodniej z innymi regionami świata?

Czy wsparciem dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców jest zorganizowanie się w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi?

Kolejną debatę pt. „Chińskie inicjatywy i projekty regionalne: jaka jest przyszłość 16+1” poprowadziła Patrycja Pendrakowska – Centrum Studiów Polska-Azja

Paneliści:

 • Radosław Pyffel – Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych
 • Andrzej Pieczonka – Przedsiębiorca i dyplomata
 • Paulina Kiełbuś-Jania – Prezes Zarządu BigChina
 • Artur Jadeszko – Prezes ATC Cargo SA
 • Kamil Skoneczny – Kierownik ds. Transportu Kolejowego w Morskiej Agencji Gdynia

Przedmiot debaty: Celem debaty było przedyskutowanie zagadnienia chińskich inicjatyw i projektów regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także ocenienie na jakim poziomie rozwoju znajdują się one obecnie w Polsce. Istotnym tematem debaty będzie rozwój infrastruktury
w regionie, a także związany z tym temat procedur celnych, z którymi polscy przedsiębiorcy muszą się zmierzyć eksportując produkty do Chin.

Debatę pt. „Przyczyny najczęstszych nieporozumień kulturowych: jak je przełamać” poprowadził Andrzej Pieczonka.

Paneliści:

 • Jerzy Bednarek – Prezes zarządu DSBJ Group, DSBJ AFRICA, Uganda
 • Mariola Bańdo-Szwaj – Dyrektor VERICO EXPERTS Sp. z o.o.
 • Kazimierz Gajowy – Prezes Fundacja Fenicja Liban
 • Ewa Piacentile – wiceprezes Polish – American Chamber of Commerce, USA

Przedmiot debaty: Różnice kulturowe są istotnym czynnikiem kształtującym relacje gospodarcze i polityczne między poszczególnymi krajami. Dobra komunikacja i zrozumienie dla strategii działania są fundamentem właściwej współpracy. Prelegenci o szerokim doświadczeniu we współpracy w środowisku międzynarodowym opowiedzą o barierach kulturowych, które musieli w swojej karierze przełamać.

Ostatnim elementem Kongresu było uroczyste podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy samorządami gospodarczymi Europy Centralnej i Wschodniej wraz z samorządem gospodarczym ze Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej.

Druga Edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej odbędzie się w czerwcu 2018 r.

 

 


Silk Road Poland