Konferencja „Uzdrowiska Polskie z nową ofertą zdrowotną dla seniorów”

Seniorzy

Seniorzy

W imieniu organizatorów ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Uzdrowiska Polskie z nową ofertą zdrowotną dla seniora” organizowanej 14 października 2016r. od godziny 11.00 w Ciechocinku zaprosić Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych polityką senioralną w Polsce – lekarzy uzdrowiskowych, geriatrów, lekarzy rodzinnych, liderów w dziedzinie ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych zagadnieniami polityki senioralnej.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na duży potencjał polskiego lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu i profilaktyce oraz w holistycznym podejściu do osób w wieku senioralnym w aspekcie ogromnych potrzeb na tego typu usługi. Podczas konferencji zostanie poruszona m.in. następująca problematyka:

 • podstawowe problemy zdrowotne chorych w wieku senioralnym, którymi może z powodzeniem zająć się lecznictwo uzdrowiskowe – zwrócona zostanie uwaga na holistyczne podejście do pacjenta, typowe dla leczenia uzdrowiskowego, a tak ważne w przypadku osób, które często z racji swojego wieku mają kilka chorób przewlekłych,
 • możliwości usprawniania chorych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz utrzymywania aktywności społecznej i zawodowej,
 • psychologia i psychoterapia senioralna,
 • źródła finansowania senioralnych usług uzdrowiskowych.

Wybitni eksperci ukażą możliwości uzdrowisk polskich w opiece nad seniorami. Referaty, wygłaszane przez pracowników naukowych z geriatrii i balneologii, w tym z udziałem krajowych konsultantów obu specjalizacji, obejmować będą zagadnienia geriatryczne i uzdrowiskowe z podkreśleniem wzajemnych powiązań pomiędzy nimi oraz zagadnienia polityki senioralnej w Polsce.

Konferencja wpisuje się w ministerialny program skierowany na politykę senioralną. W dobie starzenia się społeczeństwa wskaże szanse i możliwości, jakie oferuje lecznictwo uzdrowiskowe.

Program ramowy konferencji:

9.00-11.00 – rejestracja uczestników
11.00-11.10 – otwarcie konferencji
11.10-13.30 – I sesja naukowa
13.30-14.00 – przerwa na lunch
14.00-16.30 – II sesja naukowa
16.30-16.45 – podsumowanie, wnioski i zamknięcie konferencji

Ważne informacje:

 • miejsce konferencji : Hotel Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek
 • udział w konferencji jest bezpłatny
 • w czasie konferencji przewidziano przerwę kawową i lunch
 • istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu Austeria – na hasło KONFERENCJA otrzymają Państwo 20 % rabatu

Główni organizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Irena Ponikowska
 • Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska