Konferencja „Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020”

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Business Centre Club zapraszają na konferencję „Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020” która odbędzie się 18 lutego 2016 r., o godz. 11.00 w siedzibie KIG, Warszawa, Trębacka 4.

 

W wydarzeniu udział wezmą: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, Krzysztof Szubert – Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC / Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji,  Adam Góral – Prezes Asseco, Piotr Muszyński – V-ce Prezes Orange Polska, Aleksander Szalecki – Stratego, przedsiębiorca.

 

Zadania stojące przed rządem, szczególnie w obszarze cyfryzacji są jednym z kluczowych wyzwań, bez spełnienia których dynamiczny rozwój naszego kraju, tak w obszarze gospodarczym, jak i społecznym stanie się niemożliwy. Przedstawione przez resort cyfryzacji założenia budowy tzw. Państwa usługowego,  zapowiedź standaryzacji obszaru IT tworzonego i zarządzanego przez instytucje publiczne, zmiany w celach i wskaźnikach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i komplementarności działań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – przyjmowane są przez środowiska gospodarcze z nadzieją na faktyczne, pozytywne zmiany. W naszej ocenie realizacji powyższych rozwiązań powinna być oparta o ścisła współpracę resortu cyfryzacji z przedsiębiorcami.

 

W trakcie konferencji przewidywane jest programowe wystąpienie Minister Anny Streżyńskiej odnoszące się do głównych celów działania Rządu RP, w szczególności zapowiedzi:

 

  • budowy tzw. Państwa usługowego,
  • standaryzacji obszaru IT tworzonego i zarządzanego przez instytucje publiczne,
  • zmiany w celach i wskaźnikach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • zmian w  obecnej Polskiej e-administracji,
  • polityce cyberbezpieczeństwa,
  • rozwoju  sektora telekomunikacyjnego.

 

 

Po wystąpieniu Minister Anny Streżyńskiej planowane są wystąpienia przedstawicieli nauki i biznesu. Konferencję zakończy sesja pytań i odpowiedzi z udziałem uczestników i przedstawicieli mediów.

 

Konferencja jest adresowana do przedsiębiorców, instytucji gospodarczych, pracowników administracji publicznej.

 

Zgłoszenia w terminie do 12 lutego 2016 r. prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@kig.pl