Konferencja prasowa „Koncepcja zmiany systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce”

Konferencja

Trzy wiodące organizacje zrzeszające producentów w Polsce (Związek Pracodawców EKO – PAK, Polska Federacja Producentów Żywności oraz ZPPP Browary Polskie) wypracowały wspólną koncepcję wdrożenia w Polsce zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, wynikającej ze znowelizowanych dyrektyw odpadowych. Celem tej koncepcji jest wdrożenie zasad odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzone na rynek w ich ostatnim etapie cyklu życia, gdy stają się odpadami. Koncepcja zakłada usprawnienie systemu całej gospodarki odpadami komunalnymi w powiązaniu z systemem gospodarki odpadami opakowaniowymi w sposób efektywny i gwarantujący osiągnięcie celów jakościowych, czyli poziomów recyklingu.

Konferencja prasowa „Koncepcja zmiany systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce”


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *