Konferencja Naukowa „Zdrowie Psychiczne ludzi biznesu”

Zdrowie Psychiczne ludzi biznesu

Zdrowie Psychiczne ludzi biznesu

W imieniu Organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie Psychiczne ludzi biznesu”, która odbędzie się w dniu 22 października 2016 r. w Warszawie.

Podczas nadchodzącej Konferencji podjęte zostaną tematy z zakresu psychologii biznesu, a wybitni specjaliści zdefiniują procesy zachodzące w nas i wokół nas. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane między innymi z psychologicznymi aspektami zarządzania, budowaniem zespołu na podstawie indywidualnych cech pracowników oraz wpływu ich osobowości na funkcjonowanie zespołu. Omówiony zostanie wpływ pracy na seksualność ludzi biznesu. a na koniec zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach praktycznych.

Wśród zaproszonych Gości m.in.:

  • dr med. Tomasz Latos – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP
  • Stanisław Kogut – Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP
  • prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Zakład Kryminologii Stosowanej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska – Kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. dr hab. n.med. Zbigniew Lew-Starowicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Więcej informacji: www.psychologia-biznesu.eu