Konferencja – Azymut Indie, czyli jak odnieść sukces w Indiach

Konferencja - Azymut Indie, czyli jak odnieść sukces w Indiach

Indie to niewątpliwie kraj o wielkim potencjale gospodarczym, oferujący przedsiębiorcom ciekawe możliwości importowe i eksportowe, współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć biznesowych JV, transfer technologii oraz wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Ten potencjał nie jest niestety w pełni wykorzystywany przez polskie firmy. Dlatego serdecznie zapraszamy na konferencję o możliwościach współpracy między Polską a Indiami w branżach, których szanse kooperacyjne są szczególnie obiecujące.

Polecamy dla branży:

 • energetycznej i wydobywczej
 • maszynowej
 • energii odnawialnej
 • obronnej

Zapraszamy:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli firm
 • przedstawicieli zarządów i członków rad nadzorczych
 • dyrektorów zarządzających
 • dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 • wszystkie osoby zainteresowane współpracą z partnerami z rynku indyjskiego w powyższych branżach

Korzyści: tematyka konferencji koncentruje się na potrzebach i specyfice rynku indyjskiego. Wykładowcy zaprezentują możliwości wymiany handlowej z Indiami, kooperacji, podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Swoimi doświadczeniami podzielą się firmy, które od kilku lat funkcjonują na rynku indyjskim.

Cena konferencji: 390 zł netto + 23% VAT obejmuje udział w konferencji, poczęstunki w przerwach, lunch oraz udział w gali wieczornej.

Wśród prelegentów m.in.:

 • Anna Kalata – ekonomista, polityk, przedsiębiorca, wykładowca, doradca gospodarczy. Prorektor Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Wiceprezes Indyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej IPCCI. Honorowy Prezes Trans-Azjatyckiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Mumbai.
 • Paweł Lamla – Gen. dyw. WP (w rezerwie od 2012 r). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Służbę wojskową zakończył w 2012 r na stanowisku Szef Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych – zastępcy Dowódcy Wojsk Lądowych. W latach 2014-2016 dyrektor Przedstawicielstwa Polskiego Holdingu Obronnego w New Delhi. Obecnie Szef Dyrektoriatu Zagranicznej Współpracy Gospodarczej w Polskiej Agencji Przemysłu Obronnego (PAPO) odpowiedzialny za rynki zagraniczne, w tym głównie Azji i Oceanii.

Konferencja - Azymut Indie, czyli jak odnieść sukces w Indiach


Silk Road Poland