Kolejne zestawy WARMATE idą w świat

WARMATE

WARMATE

W połowie maja, jeden z krajów członkowskich NATO, odebrał pierwszą partię produkcyjną Bojowego Bezzałogowego Systemu Powietrznego WARMATE. Został on zakupiony dla sił specjalnych i będzie wykorzystywany operacyjnie.

Odbiór poprzedziły testy zdawczo – odbiorcze na jednym z poligonów. Podczas testów, system trafił precyzyjnie w cel o rozmiarach 2.3×2.3 m (NATO Standard Target). Przeprowadzono również testy zasięgu łączności radiowej i możliwości operowania systemem na odległości 12 km od stanowiska operatora. Czas lotu wynosił 50 minut. Przeprowadzone testy zdawczo – odbiorcze, odbyły się dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Realizowana dostawa jest kolejną od czasu światowej premiery systemu na targach obronnych DSEi w Londynie we wrześniu 2015.

BBSP WARMATE jest system wielozadaniowym i w zależności od zastosowanej głowicy może wykonywać następujące rodzaje misji:

  • misje obserwacyjne i rozpoznawcze (głowica obserwacyjna)
  • misje rozpoznawcze i uderzeniowe przeciwko sile żywej przeciwnika (głowica obserwacyjna z ładunkiem odłamkowym)
  • misje rozpoznawcze i uderzeniowe przeciwko celom opancerzonym (głowica obserwacyjna z ładunkiem kumulacyjnym)

BBSP WARMATE może być użytkowany, jako samodzielny system, przenoszony bądź przewożony przez pododdział wojsk lądowych lub specjalnych. Konstrukcja systemu umożliwia jego instalację na pojeździe (samochód, transportery opancerzone) oraz integrację Stacji Kontroli i Kierowania i Naziemnego Terminala Danych z instalacjami pojazdowymi. BBSP WARMATE stanowi alternatywę dla przeciwpancernych pocisków kierowanych PPK posiadając zdolność do operowania w znacznie większym promieniu, pozwalając na wykrycie i obserwację potencjalnego celu w relatywnie dużym komforcie czasowym. Platforma Powietrzna WARMATE używana w trybie bojowym jest przewidziana do jednorazowego użycia. W trybie obserwacyjnym może być wielokrotnie odzyskiwana. BBSP WARMATE jest w pełni autonomicznym rozwiązaniem pozwalającym na operowanie latającym środkiem bojowym w czasie rzeczywistym w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo. System wyposażony jest w moduły sterujące pozwalające na pełną automatyzację większości faz lotu włącznie z fazą naprowadzania na cel. Operator ma pełną kontrolę i odpowiedzialność za przełączenie w tryb UZBROJONY umożliwiający wykonanie zadania ogniowego. Projekt jest finansowany ze środków własnych WB Electronics. Prace nad analogicznymi systemami prowadzone są przez najbardziej zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych państwach na świecie m.in. w USA i Izraelu.