KIG: Paszport do eksportu

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informuje, że – uczestnicząc w realizacji Programu „PASZPORT DO EKSPORTU” – oferuje zainteresowanym firmom kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach tego programu na rozwój działalności eksportowej.
Wsparcie finansowe na rozwój działalności eksportowej w tym programie wynosi do 200 000 zł.

Doradztwo obejmuje m.in.:

– opracowanie Planu Rozwoju Eksportu,
– opracowanie wniosku o dofinansowanie w Programie,
– realizację wybranych zadań określonych Planem Rozwoju Eksportu,
– bieżące doradztwo i przygotowanie dokumentacji związanej z udziałem w programie.

Aktualnie szczególnie zachęcamy zainteresowane firmy, nie biorące jeszcze udziału w programie, do powierzenia nam  przygotowania i złożenia wniosku w ramach X rundy aplikacyjnej, która  rozpocznie się 4 czerwca 2012 r

Współpracując z najbardziej kompetentnymi partnerami w kraju i za granicą, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG wspiera działania firm dążących do rozpoczęcia lub rozszerzenia dotychczasowej działalności eksportowej, ułatwiając identyfikację najbardziej obiecujących i najkorzystniejszych zagranicznych rynków zbytu, zdefiniowanie priorytetów  asortymentowych i najodpowiedniejszych sposobów i form działania w celu rozeznania rynków, a następnie pozyskiwania na nich klientów.

 

W ramach wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu (PRE) oferujemy pomoc w podejmowaniu i realizacji działań przewidzianych w Planie.

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG działa w tym zakresie w kontakcie, konsultacji i przy wsparciu ze strony polskich resortów gospodarczych, polskich placówek dyplomatyczno-handlowych oraz zagranicznych izb przemysłowo-handlowych, z którymi KIG ma podpisanych ponad 110 umów                   o współpracy. Z pomocy z ich strony korzystamy także później, już na etapie realizacji PRE.

Prosimy o wstępną informację na temat Państwa zainteresowania usługą doradczą polegającą na:

– opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu na podstawie danych, informacji, strategii rynkowej i preferencji Klienta,
– przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w Programie „PASZPORT DO EKSPORTU”  w sprawie wsparcia finansowego dla późniejszej realizacji działań przewidzianych w PRE.

Załączamy formularz wstępnego zgłoszenia zainteresowania usługą.

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia skontaktuje się z Państwa firmą odpowiednio przygotowany konsultant, który będzie służył Państwu dalszą pomocą.

Kontakt w KIG:

Monika Sasiak –  Specjalista  w BWZZ KIG – tel. 22 6309-723; faks:  22 6309- 723 , e-mail: msasiak@kig.pl


Silk Road Poland