KIG: Misja Gospodarcza ILSI Biomed do Izraela 20-24 maja 2012

Izba Przemysłowo – Handlowa Polska – Izrael w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajową Izbą Gospodarczą zaprasza do udziału w MISJI GOSPODARCZEJ  NA TARGI i KONFERENCJĘ ILSI – BIOMED 2012 TEL AWIW/IZRAEL w dniach 20 -24 maja 2012 r.

KOSZT UCZESTNICTWA  1 OSOBY KSZTAŁTUJE SIĘ W GRANICACH 7.869, –  PLN netto

ILSI BIOMED to największe międzynarodowe wydarzenie z udziałem  przedsiębiorców i naukowców z ponad 40 krajów (m.in. Izraela, USA, Chin, Szwajcarii, Niemiec, Danii), prezentujących aktualne rozwiązania i innowacje w branżach medycznej, biomedycznej, farmaceutycznej. W sposób kompleksowy łączy formułę konferencji, targów, tematycznych paneli dyskusyjnych, spotkań B2B oraz umożliwia dostęp do bazy danych zagranicznych firm.

Serdecznie zapraszamy firmy reprezentujące szeroki sektor biomedyczny, działające m.in. w następujących obszarach.:

* SPRZĘT MEDYCZNY
* LEKI / BIOFARMACJA
* DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
* MEDYCYNA REGENERACYJNA
* NANOBIOTECHNOLOGIA
* BIOINFORMATYKA
* TKANKOWA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA.

Program misji obejmuje:

* udział w konferencjach i seminariach tematycznych ILSI BIOMED 2012,
* udział w targach ILSI BIOMED 2012,
* spotkania B2B koordynowane w ramach  platformy networkingowej.

Koszt udziału w misji obejmuje: przelot na trasie Warszawa – Tel Awiw – Warszawa, noclegi (4 doby), udział w przyjęciu powitalnym, wyżywienie (śniadania, lunch, lekkie posiłki), transport na miejscu, przygotowanie i druk katalogu firm uczestniczących w Misji wraz z ofertą dla potencjalnego partnera izraelskiego, opiekę logistyczno-organizacyjną koordynatora misji oraz obsługę związaną z pozyskaniem dofinansowania do wyjazdu.

Uprzejmie informujemy, że przy zgłoszeniu co najmniej 4 firm istnieje możliwość dofinansowania ww. kosztu udziału w misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 października 2007 w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U.. Nr 211, poz. 1542 z późn. zm.)

Maksymalna pomoc udzielona na udział w programie promocji o charakterze branżowym w ramach tego projektu nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych związanych z uczestnictwem w misji jednego przedstawiciela  przedsiębiorstwa.

Firmy zainteresowane udziałem w misji oraz uzyskaniem dofinansowania powinny zgłosić się do koordynatora wyjazdu, Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Izrael najpóźniej do 20 marca 2012 r.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz Doc

Program Pobierz Pdf

Numer konta na który należy dokonać przelewu tytułem: Misja Biomed Israel: 
08 1500 1777 1219 1033 3919 0000
Kredyt bank IV O/Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 2 ; 00-030 Warszawa

Kontakt
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael
Natalia Wysocka
Dyrektor
tel. 22 630 96 13
e-mail: nwysocka@kig.pl

źródło: www.kig.pl