KIG: Misja gospodarcza do Kolumbii i Panamy

Zapraszamy do udziału w Misji polskich przedsiębiorców do KOLUMBII i PANAMY organizowanej w dniach od 19 do 25 marca  2012r.  przy współpracy Ambasady RP w Bogocie oraz Ambasad Kolumbii i Panamy w Warszawie.

W programie misji przewidziane jest Polsko-Kolumbijskie Forum Gospodarcze w Bogocie,   rozmowy z czołowymi przedstawicielami resortów, indywidualne rozmowy handlowe z przedstawicielami kolumbijskich przedsiębiorców podczas spotkań B2B, wizyta na XXX Międzynarodowych Targach Wielobranżowych EXPOCOMER 2012 oraz Forum Gospodarcze w Panamie i wizyta na Kanale Panamskim.

KOLUMBIA: Bieżące informacje przekazywane przez Ambasadę RP w Bogocie wskazują na możliwości dalszego rozwoju naszego eksportu.

Największe szanse intensyfikacji handlu i współpracy gospodarczej istnieją w:

* górnictwie węglowym (maszyny i urządzenia, sprzęt ratownictwa górniczego, usługi projektowo-techniczne zagospodarowania złóż węgla oraz modernizacji dotychczasowych systemów eksploatacji),
* gospodarce morskiej (modernizacja portów morskich i rzecznych, regulacja i pogłębianie kanałów, przemysł stoczniowy, konsulting),
* lotnictwie (samoloty rolnicze i do gaszenia pożarów, transportowe, treningowe, śmigłowce),
* kolejnictwie (szyny , tabor kolejowy, akcesoria) i transporcie miejskim (autobusy),
* maszynach rolniczych, w tym szczególnie traktorów, przemyśle spożywczym,
* sprzęcie gospodarstwa domowego,
* produktach chemicznych, w tym nawozach.

PANAMA: W eksporcie do Panamy znajdują się: opony, preparaty do prania,  papierosy, tkaniny, części do silników, okucia, art. wyposażenia wnętrz, sprzęt do masażu, soda, naczynia stołowe, kotły, kątowniki, papier, karton. W imporcie dominują dwie pozycje: remonty statków i banany.

W ramach realizacji w/w programu oraz obsługi logistycznej zapewniamy Państwu:

* Rezerwację i wykup biletów lotniczych samolotem rejsowym  na trasie: Warszawa – Bogota  – Panama – Warszawa, transport lokalny w obydwu krajach
* udział w spotkaniach oficjalnych, plenarnych oraz biznesowych z udziałem tłumaczy
* wydanie informatora o polskich uczestnikach misji oraz inne materiały informacyjne służące celom promocyjnym
* przygotowanie materiałów nt warunków prowadzenia działalności gospodarczej na w/w rynkach
* pomoc merytoryczną na miejscu, program turystyczny. Dokonujemy dla Państwa, poprzez Ambasadę RP w  Bogocie rezerwacji hotelu.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz Doc

Z uwagi na harmonogram spotkań na wysokim szczeblu decyzyjnym w Kolumbii, zainteresowanych udziałem uprzejmie proszę o pilne przekazanie wstępnego zgłoszenia udziału na e-mail: mnowakowska@kig.pl lub na faks 22 – 8284199.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
faks 22 828 41 99
e-mail: mnowakowska@kig.pl

źródło: www.kig.pl