KIG: Konferencja: Polityka klimatyczna UE – miliardowe koszty dla polskiego przemysłu

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.: „Polityka klimatyczna UE – miliardowe koszty dla polskiego przemysłu”, która odbędzie się w dniu 7 lutego (wtorek) 2012r. o godz. 11.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 w sali 205.

Badania przeprowadzone na zlecenie KIG pokazują, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ogromnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki i będzie generować gigantyczne koszty dla przemysłu. W trakcie spotkania przedstawione zostaną wyniki drugiego etapu badania pt.: Ocena wpływu wytycznych Komisji Europejskiej w ramach „ENERGY ROADMAP 2050” na cenę energii elektrycznej, gospodarkę i sektor elektroenergetyczny w Polsce.

Przeprowadzona analiza, po raz pierwszy w skali kraju, określa liczbowo nie tylko skalę wzrostu kosztów dla poszczególnych rodzajów produkcji przemysłowej w Polsce, ale również całego społeczeństwa Zaprezentowana zostanie również opinia Krajowej Izby Gospodarczej dotycząca Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania w zakresie energii do roku 2050”.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m.in.:
Marcin Korolec – Minister Środowiska
Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady KIG
Jacek Kaczorowski – Prezes PGE GiEK
Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno – Energetycznej KIG
dr Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

Kontakt

Karolina Sierakowska
Biuro Komunikacji i Marketingu
tel. (22) 630 96 57
e-mail: ksierakowska@kig.pl

źródło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland