KIG: Innowacyjność – jak to robią inni? Uczmy się od najlepszych!

Polska posiada doskonałą i odnoszącą spektakularne sukcesy w świecie kadrę naukową. Możemy pochwalić się wieloma nowoczesnymi i innowacyjnymi firmami, które są w stanie konkurować ze ścisłą światową czołówką. Jesteśmy dumni z sukcesów mądrych, dobrze wykształconych, młodych ludzi, którzy zdobywają laury na rozmaitych światowych olimpiadach, konkursach i zawodach. Wydawać by się mogło, że w dziedzinie innowacyjności nie mamy się czego wstydzić. Niestety, zupełnie inny obraz wyłania się z analizy obiektywnych wskaźników. Wynika z nich, że Polska w obszarze innowacyjności pozostaje w tyle za rozwiniętymi krajami – twierdzi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Opublikowany na początku roku indeks innowacyjności przedsiębiorstw w UE pokazuje, że Polska zajmuje 5 miejsce od końca. Przedsiębiorcy są przekonani, że w dziedzinie innowacyjności konieczny jest prawdziwy przełom, do którego należy dążyć na wielu płaszczyznach. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza w dniach 24-25 maja organizuje w Centrum Nauki Kopernik III edycję Kongresu Innowacyjnej Gospodarki pod hasłem „Innowacyjność – jak to robią inni? Uczmy się od najlepszych!”.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wybitnych innowatorów, przedsiębiorców oraz uczonych, którzy podzielą się z uczestnikami Kongresu swoimi doświadczeniami we wdrażaniu innowacji. Gościem specjalnym III edycji Kongresu Innowacyjnej Gospodarki będzie Francis Fukuyama, amerykański ekonomista i politolog, który po upadku komunizmu w 1989 roku ogłosił w swoim słynnym eseju „koniec historii”, a obecnie przyszłość i sukces społeczeństw widzi w kulturze i kapitale społecznym. Swój udział zapowiedzieli czołowi polscy politycy, m.in. Marcin Korolec, Minister Środowiska, Janusz Lewandowski, Komisarz Europejski ds. Programowania Finansowego, Jerzy Hauser, członek Rady Polityki Pieniężnej, naukowcy jak Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Henryk Skarżyński, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, przedstawiciele organizacji wspierających biznes oraz reprezentanci największych innowacyjnych firm, takich jak IBM, Areva, TP SA. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Celem kolejnej edycji Kongresu jest nie tylko poznanie najlepszych światowych praktyk z ich odniesieniem na system i rynek w Polsce, ale również ocena działań organów państwa w obszarze innowacyjnej gospodarki na przestrzeni ostatniego roku, czyli od zakończenia II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Efekty wszystkich działań proinnowacyjnych powinny być ściśle monitorowane. Krajowa Izba Gospodarcza opracowała (modyfikując nieco i uzupełniając wskaźniki stosowane dla oceny innowacji w UE) listę wskaźników pomocnych dla śledzenia transformacji polskiej gospodarki w kierunku innowacyjności i zawarła ją w dokumencie „II Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Rekomendacje i wskaźniki” (do pobrania: tutaj).

„Liczę, że wzorem poprzednich edycji, tegoroczny Kongres dostarczy nie tylko materiału do przemyśleń, ale również przybliży nas o krok do liderów innowacyjności” – podsumowuje Andrzej Arendarski.

źródło: www.kig.pl