Jakie standardy węzłów przesiadkowych?

Opracowujemy standardy i wytyczne projektowe dla warszawskich węzłów przesiadkowych. Dokument będzie miał wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół nich, m.in. na zagospodarowanie terenu, estetykę, zieleń, system informacji pasażerskiej, wyposażenie infrastruktury przystankowej.

Każdego dnia po Warszawie transportem zbiorowym poruszają się miliony mieszkańców i gości. Oznacza to, że na przystankach codziennie pojawia się około 5 mln pasażerów, a w trakcie podróży każdego dnia realizowanych jest około 1,8 mln przesiadek (dane opracowane na podstawie WBR 2015). Węzły przesiadkowe są niezwykle ważną częścią układu komunikacyjnego.

W Opracowaniu zwracamy uwagę między innymi na to, jak powinny wyglądać: rozmieszczenie informacji pasażerskiej, system informacji wizualnej, głosowej czy dotykowej, urządzenia techniczne w węźle, ciągi pisze – takie jak schody ruchome, pochylnie, windy, przejścia podziemne oraz inne elementy węzła zapewniające dogodne przesiadanie się.

Schemat: Rozmieszczenie informacji pasażerskiej na przykładzie przejścia podziemnego

W celu poprawy jakości podróży komunikacją zbiorową w Warszawie należy opracować zbiór wytycznych i rekomendacji dotyczących planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji węzłów przesiadkowych.

Wstępną koncepcję dokumentu już mamy. Możesz ją pobrać poniżej. Zależy nam na Twojej opinii!

Konsultacje trwają do 25 października 2019 roku.

Przeczytaj:

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Porozmawiajmy na dyżurach konsultacyjnych (możesz przyjść w dowolnej chwili w wyznaczonym przedziale godzinowym)

  • 10 października (czwartek), między godz. 18:00 a 21:30, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56
  • 24 października (czwartek), między godz. 16:30 a 20:00, urząd miasta, ul. Marszałkowska 77/79, sala na parterze

Możesz też przesłać swoje opinie i uwagi e-mailem na adres konsultacje@idom.com

Co dalej?

Pomysły mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji oraz przesłane e-mailem, zostaną wykorzystane do stworzenia końcowego Opracowania standardów i wytycznych dla węzłów przesiadkowych w m.st. Warszawie. Opracowanie to będzie miało charakter uzupełniający w stosunku do innych miejskich standardów oraz dokumentów o charakterze strategicznym, w szczególności w stosunku do Standardów Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz Standardów i Wytycznych projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie.

Planujemy wprowadzenie opracowanych standardów i wytycznych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, tak by skutecznie móc wdrażać Wasze pomysły.

Zarząd Transportu Miejskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *